Algemene aandeelinformatie

Het Gimv-aandeel is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels sinds 26 juni 1997. De aandelen van Gimv zijn niet onderverdeeld in categorieën.

Aandelencode GIMB
ISIN-code BE0003699130
Reuters-code GIMV.BR
Bloomberg-code GIMB BB
Aantal bestaande aandelen (01/08/2014) 25.426.672
Maatschappelijk kapitaal (01/08/2014) EUR 241.364.628,63
Beurskapitalisatie ()


Vorm van Gimv aandelen

De aandelen van Gimv zijn gedematerialiseerde aandelen (op een effectenrekening bij uw financiële instelling) of aandelen op naam (in het aandelenregister bij de vennootschap).

Wenst u uw gedematerialiseerde aandelen om te zetten naar aandelen op naam?

Bij een inschrijving van uw aandelen in het register ontvangt u informatie m.b.t. vennootschapsrechtelijke of administratieve aangelegenheden per post of per e-mail rechtstreeks van de vennootschap. Voor het overige (zoals bv. uitbetalingen van dividenden) verandert er voor u niets.

Het enige dat u voor een omzetting van uw gedematerialiseerde aandelen naar aandelen op naam moet doen is contact opnemen met uw financiële instelling met het formele verzoek tot omzetting. Deze zal na ontvangst en verwerking van uw verzoek en alle daartoe vereiste gegevens een formulier ‘Nom 005-03’ invullen en aan Gimv bezorgen voor ondertekening. Vervolgens wordt dit formulier aan Euroclear bezorgd die het nodige zal doen om de aandelen in te schrijven in de nominatieve aandelenrekening van Gimv bij Euroclear Belgium en het elektronisch aandelenregister van Gimv. Wanneer het proces is afgerond ontvangt u van Gimv nog een attest tot bevestiging van uw inschrijving in het register.

Uw financiële instelling kan u hiervoor administratieve kosten aanrekenen. Voorts is het mogelijk dat sommige financiële instellingen deze dienstverlening niet aanbieden. Gimv heeft hier als emittent geen enkele invloed op.

Wenst u uw aandelen op naam om te zetten naar gedematerialiseerde aandelen?

U dient een schriftelijk verzoek tot omzetting te richten aan Gimv Legal via e-mail (gimvlegal@gimv.com) of per post (Gimv Legal, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen) met volgende gegevens:

- uw naam, adres en geboortedatum
- recto verso kopie van uw identiteitskaart
- de details van de effectenrekening (nummer en naam van de financiële instelling) waarop de aandelen moeten worden bijgeschreven
- het aantal aandelen op naam die moeten worden omgezet naar gedematerialiseerde vorm.

Gimv behoudt zich het recht voor om steeds bijkomende informatie op te vragen alvorens om te gaan tot effectieve uitschrijving uit het register.

Heeft u andere vragen met betrekking tot de vorm van Gimv aandelen?

Contacteer gerust Gimv Legal via e-mail op gimvlegal@gimv.com