Health & Care

Met een vergrijzende, gezondheids- en kostenbewuste bevolking stijgt de vraag naar medische producten en diensten. Dat biedt Gimv gouden kansen om te investeren in innoverend onderzoek in life sciences, technologische innovaties van medische apparatuur en vernieuwende concepten of nieuwe bedrijfsmodellen van ambitieuze en snelgroeiende bedrijven in de gezondheids- en zorgsector in zijn breedste zin.

Het Health & Care-platform is daarom opgebouwd uit drie segmenten: biowetenschappen, medische technologie en gezondheids- en zorgdiensten. In al die segmenten kijken we uit naar bedrijven die kiezen voor innoverende technologieën of bedrijfsmodellen en die de mogelijkheid hebben aanzienlijk uit te breiden, hetzij organisch, hetzij via een acquisitiestrategie.