Portefeuille

De portefeuille van circa 50 performante groeibedrijven is evenwichtig samengesteld, zowel geografisch als qua activiteiten.