Corporate governance

Om als bedrijf te kunnen groeien, is een goede corporate governance van groot belang. Gimv koestert de ambitie om een voorbeeld te zijn op dit gebied. In december 2005 ondertekende Gimv een Corporate Governance Charter dat de belangrijke aspecten van zijn corporate governance beleid toelicht.

Belgische ondernemingen moeten in hun jaarverslag formeel verantwoording afleggen over de mate waarin hun corporate governance beleid overeenstemt met de principes en best practices bepalingen van de Corporate Governance Code. Uit onderzoek is gebleken dat Gimv meer dan 90% van de Corporate Governance Code naleeft.

Meer informatie over de corporate governance invulling door Gimv, kunt u raadplegen in het Corporate Governance-luik in het jaarverslag. Dit hoofdstuk bevat informatie over activiteiten, remuneratie en eventuele belangenconflicten.

Corporate Governance Charter

In december 2005 ondertekende Gimv een Corporate Governance Charter dat de belangrijke aspecten van zijn corporate governance beleid toelicht.

  • Governance structuur
  • Aandeelhouderschap
  • Raad van Bestuur
  • Adviserende Comités
  • Dagelijks bestuur
  • Gedragsregels

Het Corporate Governance Charter wordt geregeld bijgewerkt op basis van relevante ontwikkelingen en veranderingen. De laatste versie van het charter werd in mei 2017 door de raad van bestuur van Gimv goedgekeurd. Om een gedrukte versie van het Corporate Governance Charter aan te vragen, stuurt u een e-mail naar gimvlegal@gimv.com.

Corporate Governance Charter

Code of Conduct

Dealing Code

Samenstelling raad van bestuur