Dividend

De algemene vergadering van 26 juni 2019 heeft beslist om over het boekjaar 2018-2019 een brutodividend van 2,50 EUR (1,75 EUR netto) per aandeel uit te keren. Deze evolutie is in overeenstemming met de dividendpolitiek van Gimv, die erin bestaat om het dividend niet te verlagen (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) en het op duurzame wijze te verhogen wanneer mogelijk.

 

Graph Dividend historiek 1998-2019_NL

Dividend historiek

Download dividend historiek 

Boekjaar Coupon nummer Bruto dividend Ex-coupon Record datum Betaalbaarstelling
2018-2019 26 2.50 01/07/2019 02/07/2019 03/07/2019
2017-2018 25 2.50 02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018
2016-2017 24 2.50 03/07/2017 04/07/2017 06/07/2017
2015-2016 23 2.45 03/07/2016 04/07/2016 06/07/2016
2014-2015 22 2.45 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015
2013-2014 21 2.45 27/06/2014 01/07/2014 01/08/2014
2012-2013 20 2.45 28/06/2013 02/07/2013 02/08/2013
2011-2012 19 2.45 29/06/2012 03/07/2012 03/08/2012
2010-2011 18 2.45 04/07/2011 06/07/2011 07/07/2011
2009-2010 17 2.40 05/07/2010 07/07/2010 08/07/2010
2008-2009 16 2.36 26/06/2009 30/06/2009 01/07/2009
2007-2008 15 2.36 270/06/2008 30/06/2008 03/07/2008
2006-2007 14 2.00     06/12/2007
2006-2007 13 2.85     02/07/2007
2005-2006 12 1.33     06/12/2006
2005-2006 11 1.33     06/06/2006
2004-2005 10 1.33     15/11/2005
2004-2005 9 1.65     31/05/2005
2003-2004 8 0.74     29/10/2004
2003-2004 7 0.74     01/06/2004
2002-2003 6 0.70     03/06/2003
2001-2002 5 1.40     31/05/2002
2000-2001 4 1.34     01/06/2001
1999-2000 3 1.26     15/06/2000
1998-1999 2 1.19     11/06/1999
1997-1998 1 1.12     11/06/1998