Financiële informatie

Financiële informatie

Gimv heeft op 31 december 2017 een eigen vermogen (deel van de groep) van 1 257,4 miljoen EUR of 49,45 EUR per aandeel.

Download NAV per 31/12/2017 (Excel)

Graph equity per share - 22/02/2018

 

Geconsolideerde jaarrekening

(in 000 EUR)

  31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 31/03/2013
Eigen vermogen 1 233 177 1 167 887 1 092 636 992 043 1 011 829
Portefeuille 963 585 1 013 894 920 189 930 959 814 357
Liquide middelen 313 906 192 774 184 766 56 637 195 297
Netto liquide middelen 313 906 183 881 184 766 56 637 195 297
Balanstotaal 1 315 260 1 230 329 1 136 048 1 026 721 1 072 483
Nettoresultaat 131 853 137 175 135 991 14 998 32 746
Totaal brutodividend *1 63 567 62 295 62 295 60 576 58 711
Investeringen (eigen balans) 179 628 130 220 154 283 194 566 110 806
Investeringen
(inclusief co-investeringspartnerships)
195 795 162 492 190 958 264 768 150 888
Desinvesteringen (eigen balans) 394 346 227 168 331 960 95 765 180 686
Desinvesteringen
(inclusief co-investeringspartnerships)
707 817 303 468 367 431 131 143 254 833
Aantal werknemers 93 95 103 99 97

Kerncijfers per aandeel

  31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 31/03/2013
Eigen vermogen 48.50 45.93 42.97 40.12 42.22
Nettoresultaat 5.19 5.39 5.35 0.61 1.37
Verwaterd nettoresultaat 5.19 5.39 5.35 0.61 1.37
Brutodividend *1 2.5 2.45 2.45 2.45 2.45
Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) 52.31 48.50 41.89 37.12 38.99
Totaal aantal aandelen 25 426 672 25 426 672 25 426 672 24 724 780 23 963 786

Financiële ratio's

  31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 31/04/2013
Pay-out ratio 48.2% 45.4% 45.8% 403.9% 179.3%
Nettorendement op eigen vermogen 11.0% 12.6% 13.7% 1.5% 3.2%
Bruttorendement op portefeuille *2 18.8% 20.0% 17.3% 3.8% 5.9%
Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen 7.9% 5.6% -2.6% -7.5% -7.7%

*1 Voor de boekjaren 2011-12, 2012-13 en 2013-14 uitbetaald als keuzedividend
*2 (Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + intresten + managementfees + omzet/ portefeuille bij begin van het jaar

Opmerking voor de lezer: het decimaalteken in de getallen is de punt, duizendtallen zijn gescheiden door een spatie.