Financiële informatie

Financiële informatie

Gimv heeft op 30 september 2018 een eigen vermogen (deel van de groep) van 1 270,9 miljoen EUR of 50,0 EUR per aandeel.

Download NAV per 30/09/2018 (Excel)

20180930 Equity per share

Geconsolideerde jaarrekening

(in 000 EUR)

  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014
Eigen vermogen 1 274 252 1 233 177 1 167 887 1 092 636 992 043
Portefeuille 960 369 963 585 1 013 894 920 189 930 959
Liquide middelen 380 452 313 906 192 774 184 766 56 637
Balanstotaal 1 356 502 1 315 260 1 230 329 1 136 048 1 026 721
Nettoresultaat 107 064 131 853 137 175 135 991 14 998
Totaal brutodividend *1 63 567 63 567 62 295 62 295 60 576
Investeringen (eigen balans) 246 209 179 628 130 220 154 283 194 566
Investeringen
(inclusief co-investeringspartnerships)
295 309 195 795 162 492 190 958 264 768
Desinvesteringen (eigen balans) 371 145 394 346 227 168 331 960 95 765
Desinvesteringen
(inclusief co-investeringspartnerships)
417 992 707 817 303 468 367 431 131 143
Aantal werknemers 92 93 95 103 99

Kerncijfers per aandeel

  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014
Eigen vermogen 50.11 48.50 45.93 42.97 40.12
Nettoresultaat 4.21 5.19 5.39 5.35 0.61
Verwaterd nettoresultaat 4.21 5.19 5.39 5.35 0.61
Brutodividend *1 2.50 2.5 2.45 2.45 2.45
Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) 49.15 52.31 48.50 41.89 37.12
Totaal aantal aandelen 25 426 672 25 426 672 25 426 672 25 426 672 24 724 780

Financiële ratio's

  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014
Pay-out ratio 59.4% 48.2% 45.4% 45.8% 403.9%
Nettorendement op eigen vermogen 8.5% 11.0% 12.6% 13.7% 1.5%
Bruttorendement op portefeuille *2 15.8% 18.8% 20.0% 17.3% 3.8%
Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen -1.9% 7.9% 5.6% -2.6% -7.5%

*1 Voor de boekjaren 2011-12, 2012-13 en 2013-14 uitbetaald als keuzedividend
*2 Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + intresten + managementfees + omzet / portefeuille bij begin van het jaar

Opmerking voor de lezer: het decimaalteken in de getallen is de punt, duizendtallen zijn gescheiden door een spatie.