Financiële informatie

Geconsolideerde jaarrekening

(in 000 EUR)

  31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015
Eigen vermogen 1 321 252 1 274 252 1 233 177 1 167 887 1 092 636
Portefeuille 1 081 926 960 369 963 585 1 013 894 920 189
Liquide middelen 276 699 380 452 313 906 192 774 184 766
Balanstotaal 1 371 319 1 356 502 1 315 260 1 230 329 1 136 048
Nettoresultaat 112 079 107 064 131 853 137 175 135 991
Totaal brutodividend *1 63 567 63 567 63 567 62 295 62 295
Investeringen (eigen balans) 189 008 246 209 179 628 130 220 154 283
Desinvesteringen (eigen balans) 196 205 371 145 394 346 227 168 331 960
Aantal werknemers 91 92 93 95 103

Kerncijfers per aandeel

  31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015
Eigen vermogen 52.0 50.1 48.5 45.9 43.0
Nettoresultaat 4.41 4.21 5.19 5.39 5.35
Brutodividend 2.50 2.50 2.50 2.45 2.45
Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) 50.00 49.15 52.31 48.50 41.89
Totaal aantal aandelen 25 426 672 25 426 672 25 426 672 25 426 672 25 426 672

Financiële ratio's

  31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015
Pay-out ratio 56.7% 59.4% 48.2% 45.4% 45.8%
Nettorendement op eigen vermogen 8.8% 8.5% 11.0% 12.6% 13.7%
Bruttorendement op portefeuille *1 16.2% 15.6% 18.8% 20.1% 18.3%
Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen -3.8% -1.9% 7.9% 5.6% -2.6%

*1 Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + intresten + managementfees + omzet / portefeuille bij begin van het jaar

Opmerking voor de lezer: het decimaalteken in de getallen is de punt, duizendtallen zijn gescheiden door een spatie.