Investeringsfocus

Wij versnellen de groei van ondernemende en innovatieve bedrijven en ondersteunen hen in hun transformatie tot marktleider in hun niche. Wij beschouwen onszelf dan ook als een tijdelijke, maar solide partner van onze portfoliobedrijven, die stuk voor stuk een bovengemiddelde groei-ambitie hebben. Bijgevolg dragen we bij tot economische groei, jobcreatie en maatschappelijk welzijn.

Investeringsstrategie

Op grond van opmerkelijke sociale en economische macrotrends met sterk groeipotentieel, hebben we onze visie vertaald naar vier investeringsplatformen met elk een specifieke investeringsaanpak:

  • Connected Consumer
  • Health & Care
  • Smart Industries
  • Sustainable Cities

Wij hebben een trackrecord om potentiële marktleiders te identificeren binnen onze investeringsplatformen. Het zijn bedrijven die openstaan voor de uitdagingen en behoeften van onze maatschappij – dat kan gaan van gebruiksgemak en nabijheid, gezondheidszorg, innovatieve producten en diensten, tot een duurzame mobiliteit en leefomgeving. Via onze expertise en businessmodellen creëren wij toegevoegde waarde in elke fase van hun levenscyclus. Wij richten ons in de eerste plaats tot scale-ups en bedrijven die een toonaangevende speler willen worden in hun sector. Voor biomedische technologiebedrijven gaan we ook partnerships aan in een vroeger stadium.

Groei door technologische innovatie. Groei door internationale expansie. Buy-and-build. Nieuwe concepten en diensten … Voor elk investeringsplatform in onze thuismarkt (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland) staat een internationaal en multidisciplinair team klaar om een specifieke strategie en businessmodel uit te stippelen.

Investeringscriteria

Beantwoordt uw bedrijf aan dit profiel? Wij investeren voornamelijk in

  • ondernemende en innovatieve bedrijven met een sterk potentieel
  • investeringen van 5 tot 50 miljoen EUR
  • kleine tot middelgrote bedrijven met een ondernemingswaarde tot 250 miljoen EUR
  • bedrijven actief in de Benelux, Frankrijk of Duitsland (DACH-landen)
  • heldere bedrijfsvisie met een strategie gebaseerd op duurzame waardecreatie

Waarom voor ons kiezen?

We zijn flexibel

Dankzij onze sterke balans en permanente toegang tot kapitaal kunnen we doorheen de volledige cyclus investeren. Als flexibele investeerder capteren we het volledige groeipotentieel van onze portfoliobedrijven.

We zijn internationaal

Wij hebben doelgerichte en gespecialiseerde teams in onze thuismarkt. Het internationale netwerk en de bijbehorende expertise die we decennialang hebben opgebouwd, zijn belangrijke hefbomen voor de internationale expansie van onze portfoliobedrijven.

We hebben ervaring

In elk van onze toegewijde en multidisciplinaire teams werken businessleiders die hun eigen onderneming succesvol hebben laten groeien en die de juiste sectorkennis hebben om de dynamiek te begrijpen van de markten waarin onze portefeuillebedrijven bewegen.