Consumer platform profiel

Het Consumer-platform focust op bedrijven die inspelen op de noden en voorkeuren van consumenten die bewust kiezen voor een actieve, gezonde en ecologisch verantworde levensstijl.

Maak kennis met het team, hun sectorfocus, hun aanpak voor waardecreatie en ontdek onze Connected Consumer portfoliobedrijven via het platformoverzicht (pdf).

*
Klik hier om onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid te bekijken.

U zult een link ontvangen om te downloaden

Thumbnail Consumer platform