Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2017/2018

22/02/2018 - 07:00 | Financieel

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2017 tot 31 december 2017. Alle cijfers verwijzen naar de geconsolideerde cijfers van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere over het voorbije kwartaal: “De voorbije maanden werd de intensieve investerings- en desinvesteringsactiviteit voortgezet. De gerealiseerde meerwaarden op de exits en de volgehouden trajecten van waardecreatie bij onze portefeuillebedrijven vertaalden zich opnieuw in een sterk portefeuillerendement en een verdere aangroei van het eigen vermogen. Hiermee werd de positieve trend van het eerste semester bevestigd.”

NAV-update

In het derde kwartaal groeide de waarde van het eigen vermogen van 48,5 EUR tot 49,5 EUR per aandeel op 31 december 2017.

Investeringen en desinvesteringen 3e trimester

De totale investeringen (op balans) over de eerste negen maanden bedroegen 132,5 miljoen EUR (54,9 miljoen EUR in het derde kwartaal).

De totale desinvesteringen (op balans) over de eerste negen maanden bedroegen: 283,6 miljoen EUR (196,6 miljoen EUR in het derde kwartaal).

Lees al het nieuws
PDF File (480.83 KB)