Hoog investeringsritme en aanhoudend sterke resultaten

23/05/2019 - 07:00 | Financieel

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije jaar:

Het voorbije boekjaar was voor Gimv en haar portefeuillebedrijven opnieuw een jaar met sterke resultaten: groei van de private equity portefeuille tot het hoogste bedrag in haar geschiedenis en een sterke toename van de omzet en winstgevendheid van haar bedrijven.

Ondanks de soms uitdagende en volatiele economische omgeving stijgt de winst tot 112 miljoen EUR en klimt het portefeuillerendement tot boven 16%.

Onze bedrijven hebben de ambitie om voorop te lopen in de snel transformerende Europese economie en Gimv blijft hun solide partner voor deze groeitrajecten.

Voorzitter Hilde Laga vult aan:

Het succes van onze investeringsstrategie en de sterke prestaties van onze ondernemingen werden in het voorbije jaar bevestigd. Dit geeft ons vertrouwen om opnieuw een aantrekkelijk dividend van 2.5 EUR per aandeel voor te stellen.

De resultaten over het boekjaar 2018-2019 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Kernpunten

Resultaten

 • Nettowinst (deel van de groep): 112,1 miljoen EUR (of 4,41 EUR per aandeel)
 • Aanhoudend goede resultaten van de portefeuillebedrijven: 10% omzet- & 14% EBITDA-groei
 • Portefeuilleresultaat: 155,3 miljoen EUR
 • Portefeuillerendement: 16,2% (voor het vijfde opeenvolgende jaar boven de doelstelling van 15%)

Investeringen / Desinvesteringen

 • Totale investeringen: 222 miljoen EUR in 9 nieuwe participaties*
 • Intensieve buy-and-build trajecten bij verschillende portefeuillebedrijven: 20 add-on acquisities
 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen: 196,2 miljoen EUR

Balans en portefeuille

 • Investeringsportefeuille groeit met 12,7% tot 1 081,9 miljoen EUR
 • Jonge en beloftevolle portefeuille van 55 participaties, meer dan 70% van de portefeuille geïnvesteerd in de laatste 3 jaren
 • Balanstotaal: 1 371,3 miljoen EUR
 • Kaspositie daalt met 27,3% tot 276,7 miljoen EUR

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 321,3 miljoen EUR (of 52,0 EUR per aandeel)

Dividend

 • Stabiel dividend over het boekjaar 2018-2019: 2,50 EUR bruto (1,75 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de algemene vergadering van 26 juni 2019)
 • Net zoals het voorbije boekjaar, wordt opnieuw geopteerd voor een 100% cashdividend

* Incl. de investering in Coolworld Rentals, reeds aangekondigd in maart en afgesloten begin april 2019.

Lees al het nieuws
PDF File (381.31 KB)