Oproeping van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van Gimv op 24 juni 2020

20/05/2020 - 17:00

Vandaag publiceerde Gimv de bijeenroeping voor een gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 24 juni 2020. Met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering werd het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal niet bereikt op de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 12 mei 2020. Bijgevolg zal de buitengewone algemene vergadering op woensdag 24 juni 2020 rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Gezien de wereldwijde verspreiding van COVID-19 is het de prioriteit van Gimv om bij de organisatie van haar algemene vergadering de gezondheid en veiligheid van haar aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden niet in gevaar te brengen. In toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, is de deelname aan deze algemene vergadering enkel mogelijk door schriftelijke stemming of door volmacht (inclusief uitdrukkelijke steminstructies) te geven aan de heer Edmond Bastijns, Secretaris-Generaal van Gimv.

Aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld, kunnen hun vragen uitsluitend schriftelijk stellen. Een schriftelijk antwoord zal ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld op de website van Gimv.

De algemene vergadering zal worden uitgezonden via een live webcast die online zal kunnen worden gevolgd door alle aandeelhouders die zich tijdig registreren voor deelname. Alle praktische informatie om de live-uitzending te kunnen volgen, zal ter beschikking worden gesteld op de website van Gimv.

Alle informatie in verband met deze algemene vergadering kan worden geraadpleegd op de website van Gimv: https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen.

 

Lees al het nieuws
PDF File (108.33 KB)