Uitstekend halfjaarresultaat dankzij grotere portefeuille en verdere groei bij portefeuillebedrijven

22/11/2018 - 07:00 | Financieel

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije halfjaar: “Het voorbije halfjaar werd gekenmerkt door een verdere groei van de portefeuille. Alhoewel over de afgelopen 5 jaar voor ruim anderhalf miljard EUR aan exits werd gerealiseerd, nam de omvang van de portefeuille over diezelfde periode met meer dan een derde toe. 

Ook de motor van onze waardecreatie bleef op snelheid. Zo lieten onze portefeuillebedrijven de eerste zes maanden van het boekjaar opnieuw een mooie groei optekenen, zowel qua omzet als winstgevendheid. Daarnaast konden verschillende portefeuillebedrijven ook doorgroeien via een intensieve buy & build strategie. Zo kon nogmaals een sterk portefeuillerendement worden neergezet, wat resulteerde in een halfjaarwinst van 63 miljoen EUR.”

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2018-2019 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2018 tot en met 30 september 2018.

Kernpunten
 

Verdere uitbouw van de portefeuille

 • 3 nieuwe investeringen en 3 exits
 • Intensieve buy & build trajecten bij verschillende portefeuillebedrijven
 • Verdere afbouw van de fondsen van derden
 • Beloftevolle, jonge portefeuille van 1 miljard EUR
 • 54 participaties in portefeuille
 • Reeds 4 transacties in het begin van de tweede jaarhelft


Opnieuw mooi halfjaarresultaat

 • Verdere groei van de portefeuillebedrijven: ~10% omzet- & EBITDA-groei
 • Sterk portefeuillerendement van 16,6% (geannualiseerd)


Resultaten

 • Portefeuilleresultaat: 79,8 miljoen EUR
 • Portefeuillerendement van 16,6%
 • Nettoresultaat (deel van de groep): 62,5 miljoen EUR (of 2,46 EUR per aandeel)


Investeringen   

 • Totale investeringen: 60,9 miljoen EUR


Desinvesteringen           

 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen: 98,6 miljoen EUR
 • Opbrengsten uit desinvesteringen: 61,6% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2018

 

Eigen vermogen     

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 270,9 miljoen EUR (of 50,0 EUR per aandeel)


Balans

 • Balanstotaal: 1 331,6 miljoen EUR
 • Investeringsportefeuille: 999,4 miljoen EUR
 • Kaspositie: 314,6 miljoen EUR

 

Dividend             

 • Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten
Lees al het nieuws
PDF File (813.17 KB)