Verdere groei en aanhoudend sterke portefeuilleresultaten

21/11/2019 - 07:00 | Financieel

 

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije halfjaar:

“Dankzij een aanhoudend hoog investeringsritme realiseerde Gimv een verdere groei van de portefeuille tot actueel EUR 1,2 miljard.

Onze portefeuillebedrijven zetten in een onzekere economische context mooie resultaten neer, met een sterke groei van zowel de omzet als de winstgevendheid.

Deze groei, gecombineerd met de gerealiseerde meerwaarden op exits, liet ons toe om opnieuw een sterk portefeuillerendement van 15% (geannualiseerd) te behalen.

Dankzij de succesvolle plaatsing van onze obligatie in juni 2019 verzekerden we ons van voldoende middelen om de verdere groei van Gimv en haar portfoliobedrijven te financieren en dit met behoud van een adequaat liquiditeitsniveau gedurende de volledige investeringscyclus.” 

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2019-2020 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2019 tot en met 30 september 2019.

Kernpunten

Resultaten

• Aanhoudend goede resultaten van de portefeuillebedrijven: 10% omzet- & 14% EBITDA-groei (jaar-op-jaar, gebaseerd op de cijfers per 30 juni)
• Portefeuilleresultaat: 80,4 miljoen EUR
• Portefeuillerendement: 14,9% (geannualiseerd)
• Nettowinst (deel van de groep): 51,4 miljoen EUR (of 2,02 EUR per aandeel)

Investeringen / Desinvesteringen 

• Totale investeringen*: 104,3 miljoen EUR in 3 nieuwe participaties en enkele belangrijke add-on acquisities.
• Totale cash-opbrengst uit desinvesteringen: 118,1 miljoen EUR

Balans en portefeuille

• Investeringsportefeuille groeit met 8,3% tot 1 171,2 miljoen EUR
• Jonge en beloftevolle portefeuille van 53 participaties, drie vierde van de portefeuille geïnvesteerd sinds 2016
• Balanstotaal: 1 614,5 miljoen EUR
• Kaspositie: 426,2 miljoen EUR 

Eigen vermogen

• Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 307,7 miljoen EUR (of 51,4 EUR per aandeel)

Dividend

• Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten 
 

* Excl. de investering in Coolworld Rentals, afgesloten begin april 2019 en reeds gerapporteerd als investering in FY 2018-2019, maar pas opgenomen in portefeuille in FY 2019-20.

Lees al het nieuws
PDF File (325.21 KB)