Raad van bestuur

In overeenstemming met de statuten is de raad van bestuur samengesteld uit 12 leden.

Download Samenstelling raad van bestuur

Vijf leden worden benoemd op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij, zolang deze meer dan 25% van de aandelen bezit. In onderstaand overzicht staat er een asterisk (*) bij hun namen.

Zes leden van de raad van bestuur zijn niet uitvoerende onafhankelijke bestuurders benoemd op voordracht van het benoemingscomité van Gimv. Hun namen zijn aangeduid met een (°).

Meer informatie over de samenstelling van de raad vindt u in het jaarverslag en het Corporate Governance Charter.