Marie-Hélène Woestyn

Principal
Connected Consumer
België

Marie-Hélène Woestyn vervoegde Gimv’s Connected Consumer team in 2014. Voorheen was ze werkzaam als strategisch consultant bij Bain & Company. Marie-Hélène vergaarde ervaring in diverse gebieden gaande van organisatorische herstructurering in de energiesector tot omzetgroei van consumentengoederen.
Marie-Hélène behaalde een master in de rechten en een master bedrijfseconomie aan de Universiteit Gent en studeerde financieel management aan Vlerick Business School.