Aandeelhoudersstructuur

Conform artikel 18, § 1 van de Wet van 2 mei 2007 voorzien de statuten van Gimv een bijkomende statutaire drempel voor transparantiemeldingen van 3%. De noemer voor doeleinden van de transparantiewetgeving bedraagt 25 426 672 stemrechtverlenende effecten. De volgende aandeelhouder(s) meldde(n) de verwerving of overdracht van een participatie van 3% of meer van het totale aantal uitstaande aandelen:

Vlaamse Participatiemaatschappij: 26.82%

Naar aanleiding van het keuzedividend over het boekjaar 2013-2014 opteerde VPM, de referentieaandeelhouder van Gimv, voor 50% van zijn participatie voor uitbetaling van het keuzedividend in aandelen. Op 1 augustus 2014 bezitten zij bijgevolg 6 818 407 aandelen of 26,82% van het aandelenkapitaal. De huidige free float van Gimv bedraagt bijgevolg 73,18%.

Transparantieverklaring

Transparantieverklaring - kennisgevingen