Dividend

Brutodividend van 2,50 EUR (1,75 EUR netto) per aandeel

De Algemene Vergadering van 28 juni 2017 heeft voor het financiële jaar 2016-2017 de uitkering van een brutodividend van 2,50 EUR (1,75 EUR net) per aandeel goedgekeurd. Deze evolutie is in overeenstemming met de dividendpolitiek van Gimv, die erin bestaat om het dividend niet te verlagen (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) en het op duurzame wijze te verhogen wanneer mogelijk.

Historiek dividend - 1998-2017

Excel-bestand 15.2kb

Informatie over vorige dividenden