Kind Technologies neemt Martin Stolze over voor verdere groei binnen de tuinbouwmarkt

25/11/2020 - 09:00 | Portefeuille

High-tech scale up Kind Technologies breidt haar positie in de glastuinbouwmarkt uit door de overname van Martin Stolze B.V., een internationale specialist in de automatisering van intern transport.
Toenemende vraag naar tech en automatisering binnen tuinbouw en voedselverwerking wereldwijd Martin Stolze en Kind Technologies zien wereldwijd een toenemende vraag naar automatisering binnen de tuinbouw en voedselverwerkende markt. Toenemende arbeidskosten en schaarste, focus op voedselveiligheid en de inzet van data ten behoeve van procesverbetering zijn belangrijke drijfveren voor de groeistrategie van de bedrijven.
Kind Technologies loopt hierin voorop en is actief binnen de tuinbouw met haar merken KOAT en Crux Agribotics. Het heeft het prijswinnende SortiPack® systeem ontwikkeld voor het automatisch classificeren, sorteren en verpakken van organische producten, groenten en fruit, waardoor telers en verpakkingscentra hun productiviteit kunnen opschalen met minder afhankelijkheid van menselijke arbeid en de data over de gewassen kunnen benutten.

Lees al het nieuws
PDF File (207.57 KB)