Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is essentieel voor het succes en de toekomstbestendigheid van onze bedrijven op de lange termijn
Duurzaamheidsstrategie van Gimv Duurzaamheidsstrategie van Gimv Duurzaamheidsstrategie van Gimv

Duurzaamheidsstrategie van Gimv

Een verantwoorde onderneming

Gimv erkent zijn verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven op het gebied van milieu- (E), sociale (S) en bestuurlijke (G) onderwerpen.

Dit omvat de directe ecologische voetafdruk van Gimv, de rol van Gimv als verantwoordelijke en toekomstgerichte werkgever en de mate waarin Gimv de principes van corporate governance en business ethics toepast.

compass 2

Een duurzame investeerder

Gimv richt zich met zijn investeringsfocus en -strategie op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en genereert tegelijk competitieve rendementen voor zijn investeerders. Bedrijven die vooroplopen met duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en vergrijzing, hebben een belangrijk voordeel.

Daarom heeft Gimv duurzaamheid geïntegreerd in zijn volledige investeringsproces. Het speerpunt van de inspanningen van Gimv op dit vlak situeert zich tijdens de houdperiode. Het is de ambitie van Gimv om als actieve duurzame investeerder het maturiteitsniveau op het vlak van duurzaamheid van zijn portefeuillebedrijven naar een hoger niveau te tillen tijdens de houdperiode.

Het is de rol van Gimv om onze bedrijven te helpen hun ESG-maturiteit te verbeteren als essentieel onderdeel van hun toekomstbestendigheid.

Vincent Van Bueren

Corporate Communications & Sustainability Manager

Klimaat Klimaat Klimaat

Klimaat

In 2022 heeft Gimv een geformaliseerd klimaatplan goedgekeurd dat de ambitie van Gimv omvat om tegen 2030 een maximale CO2-reductie te realiseren. Dit plan bestaat uit 3 logische gebieden waar Gimv als verantwoordelijk bedrijf aan kan werken om deze ambitie te realiseren.

Per 31 maart 2023 heeft Gimv een vermindering van zijn Scope 1 & 2 GHG-emissies gerealiseerd van 40% ten opzichte van de eerste meting in 2020.

Wil je meer weten over de meest recente ecologische voetafdruk van Gimv? Klik op onderstaande link voor de informatie in het meest recente jaarverslag.

Daarnaast rapporteert Gimv sinds 2023 zijn duurzaamheidsgegevens aan CDP. Hiermee onderschrijft Gimv de missie van CDP dat transparantie de sleutel is tot actie en verandering.

CDP stamp
Sustainable infrastructure
Duurzame gebouwen Duurzame gebouwen Duurzame gebouwen

Duurzame gebouwen

Sustainable mobility
Duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Sustainable operations
Duurzame werking Duurzame werking Duurzame werking

Duurzame werking

De betrokkenheid van onze stakeholders, zoals Gimv, drijft ons vooruit. De gedachte dat we allemaal voor dezelfde duurzaamheidsuitdaging staan, is geruststellend.

Virginie Delay

CSR Group Manager at SGH Medical Pharma

Verantwoord investeren Verantwoord investeren Verantwoord investeren

Verantwoord investeren

Als verantwoordelijke investeerder integreert Gimv ESG in het hele investeringsproces: tijdens de screening en due diligence, tijdens het aandeelhouderschap en natuurlijk fundamenteel in zijn cultuur. Klik op de link hieronder om de Responsible Investing Policy van Gimv te lezen.

Gimv voert op periodieke basis een uitgebreide portefeuillebrede ESG-survey uit om het maturiteitsniveau met betrekking tot het ESG-beheer binnen de portefeuillebedrijven te beoordelen en om informatie te verzamelen over een aantal relevante ESG-gerelateerde kwantitatieve parameters.

Sinds 2021 is Gimv ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI), een internationaal netwerk dat werd opgericht met als doel de implicaties van duurzaamheid voor investeerders te begrijpen en ondertekenaars te ondersteunen om duurzaamheid gemakkelijker te integreren in hun investeringsbeslissingen en eigendomspraktijken.

ESG survey
PRI Signatory

De jaarlijkse survey is een voorbeeld van praktische ondersteuning. Het helpt ons om een goed inzicht te krijgen in onze prestaties en de gebieden waarop we kunnen verbeteren.

Joyce Hooghers

HR & QESH Manager at United Dutch Breweries

Publiek erkend voor onze ESG-initiatieven Publiek erkend voor onze ESG-initiatieven Publiek erkend voor onze ESG-initiatieven

Publiek erkend voor onze ESG-initiatieven

In het kader van de ambitie van Gimv om een actieve dialoog aan te gaan met ESG-ratingbureaus, voert Gimv sinds 2021 samen met Sustainalytics periodiek een uitvoerige beoordeling uit. Vandaag heeft Gimv een ESG-rating van 10.6, wat neerkomt op een zeer laag ESG-risico.

Gimv is trots op het feit dat het al drie opeenvolgende jaren een sectorale en regionale topscore voor ESG-performers heeft van de meer dan 4.000 bedrijven die wereldwijd door Sustainalytics worden gevolgd.

Sustainalytics badges 22-23-24 combined

De opeenvolgende lage ESG-risicobeoordelingen van Sustainalytics leverden Gimv niet alleen een Sustainalytics Industry and Region top rated badge op, maar ook een plaats in de Euronext BEL® ESG-index. Deze erkenning is een belangrijke mijlpaal in onze voortgang op het vlak van ESG.

BEL ESG

Gimv heeft een inspirerende visie gedefinieerd, ambitieuze doelen gesteld en ons duidelijkheid verschaft via hun kader om ons ESG-maturiteitsniveau te verhogen. 

Gimv positioneert zich als een actieve partner in het opbouwen van relaties tussen ESG-professionals in de Gimv-portefeuille.

Will Thomas

ESG & Sustainable Finance Consultant at Projective

Gimv looking ahead

Gimv Sustainable Finance Framework

De duurzaamheid van onze financiering en onze portefeuille aligneren De duurzaamheid van onze financiering en onze portefeuille aligneren De duurzaamheid van onze financiering en onze portefeuille aligneren

De duurzaamheid van onze financiering en onze portefeuille aligneren

In februari 2021 ontwikkelde Gimv het Gimv Sustainable Finance Framework waaronder Gimv duurzame financieringsinstrumenten kan uitgeven die toelaten om zijn financiering af te stemmen op zijn strategie als duurzame private-equityinvesteerder.

De afstemming van het kader op de ICMA 2018 Green Bond Principles, de 2020 Social Bond Principles, de 2018 Sustainability Bond Guidelines en de LMA 2020 Green Loan Principles werd gevalideerd door Sustainalytics via de uitgifte van een second party opinion.

Contact informatie

Duurzaamheid bij Gimv Duurzaamheid bij Gimv Duurzaamheid bij Gimv

Duurzaamheid bij Gimv

Heb je vragen of wil je meer informatie over duurzaamheid bij Gimv?

Neem dan contact met ons op.

Portret Vincent Van Bueren