Healthcare

Gimv Healthcare wenst een duurzame bijdrage te leveren aan de continue verbetering van de gezondheidszorg in de hele waardeketen van de zorg.

Healthcare 2 resized

Gimv is overtuigd van het belang van een dynamische zorgsector, volledig gericht op kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg. Bovendien is goede patiëntenzorg, of die nu preventief, curatief of revalidatiegericht is, onmogelijk zonder ook aandacht te hebben voor de mensen die de zorg verlenen, door hen zoveel mogelijk te ontlasten van niet-zorggerelateerde taken en door innovatie, digitalisering en automatisering te blijven stimuleren.

Daarom richten we ons enerzijds op het ondersteunen van innovatieve dienstverleners aan het bredere ecosysteem van de gezondheidszorg en anderzijds op bedrijven die (nieuwe) gezondheidszorgproducten op de markt brengen die een echt verschil maken voor de patiënten, het zorgpersoneel, de zorgverleners, maar ook voor het gezondheidszorgsysteem en de samenleving in bredere zin.

Als maatschappelijk verantwoorde investeerder met tientallen jaren ervaring is Gimv ervan overtuigd dat private equity kan helpen om de talrijke uitdagingen in de gezondheidszorg op te lossen. Gimv heeft innovatie, out-of-the-box denken en veranderingsmanagement met succes toegepast in verschillende groeiverhalen in de gezondheidszorg, onder meer door een constructieve dialoog met alle stakeholders.

Het Gimv Healthcare-team heeft de expertise, de ervaring en het netwerk om te helpen. Kortom, alle ingrediënten om toonaangevende Healthcare bedrijven uit te bouwen.

Portret Bart Diels

Bart Diels, Head of Healthcare

Waarom Gimv Healthcare?

 • Internationale exposure 
  Kennis van verschillende ecosystemen en bedrijfsmodellen in de gezondheidszorg, in verschillende levenscycli van bedrijven, inclusief meer ondernemende omgevingen   
 • Groeigericht 
  Buy-and-build platformen, organische groei door internationale uitbreiding, uitbreiding van capaciteit of productportfolio/dienstenaanbod, strategische partnerschappen, enz.
 • Ontwikkeling van menselijk kapitaal
  Versterking van bestuur en management, successieplanning, werving & retentie, enz.
 • Financiële en operationele uitmuntendheid
  Sterke financiële & ops teams bouwen die de business ondersteunen & aansturen, verbeterde (management) rapportage, KPI's stellen, productie automatisering, IT upgrades & digitalisatie, etc.
 • Duurzaamheid
  Decarbonisering, energie-efficiëntie, afvalbeheer, enz.

Investeringsfocus

 • Zorgverstrekkers en dienstverlening aan patiënten
  Ziekenhuizen en poliklinieken, diagnostische diensten, verpleging, thuiszorg, consumenten gezondheidszorg, apotheken & laboratoria, ...
 • Medische producten
  Geneesmiddelen (Rx, Gx en OTC), medische technologie (verbruiksgoederen, implantaten, apparatuur), functionele voeding & ingrediënten, ...
 • B2B diensten & software
  R&D (CRO's, CDO's), CMO's, dienstverlening gericht op regelgeving in de medische sector, gespecialiseerde distributie, software voor zorgverstrekkers, digitale gezondheid, ...
Investeringscriteria Investeringscriteria Investeringscriteria

Investeringscriteria

Ambitieuze en innovatieve bedrijven met een solide marktpositie en een sterk groeipotentieel
Kleine tot middelgrote bedrijven met een kapitaalbehoefte van 5 tot 75 miljoen EUR
Bedrijven met hoofdzetel in de Benelux, Frankrijk of de DACH-landen
Bedrijven met een sterk management en een heldere bedrijfsvisie op maatschappelijke meerwaarde

Arseus Medical

Samen zorgen voor patiënten! Samen zorgen voor patiënten! Samen zorgen voor patiënten!

Samen zorgen voor patiënten!

In 2017 investeerde Gimv in Arseus Medical, een distributeur van medische apparatuur, implantaten en verbruiksgoederen voor de medische sector en een value added supplier van aanverwante diensten. Het bedrijf groeide verder uit tot een speler in de Benelux, met een omzet die meer dan verdubbelde tot ongeveer 70 miljoen EUR in 2022. 

Arseus Medical speelt een leidende rol in de consolidatie van de gefragmenteerde Benelux-markt voor medische distributie. Zes overnames sinds de intrede van Gimv hebben de productportfolio verder versterkt, in het bijzonder op het vlak van chirurgische oplossingen in verschillende therapeutische domeinen, aangevuld met innovatieve distributie toevertrouwd door OEM's. Op die manier draagt Arseus Medical actief bij tot de voortdurende innovatie binnen de medische sector.

Arseus Medical kine
Ontdek ons partnerschap met SGH Medical Pharma