Corporate Governance Corporate Governance Corporate Governance

Corporate Governance

Om als bedrijf te kunnen groeien, is een goede corporate governance van groot belang. Gimv koestert de ambitie om een voorbeeld te zijn op dit gebied. Gimv hanteert de Belgische Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen (2020) als referentiecode (hierna de ‘Code 2020’).

De tekst van de Code 2020 kan publiek geraadpleegd worden op de website van de Belgische Corporate Governance Commissie  
(www.corporategovernancecommittee.be). Uit de opeenvolgende monitoringstudies die in 2021 en 2023 werden uitgevoerd door Guberna en VBO in opdracht van de Belgische Commissie Corporate Governance is gebleken dat Gimv de Code 2020 volledig naleeft.

Meer informatie over de corporate governance invulling door Gimv, kunt u raadplegen in het Corporate Governance-luik in het jaarverslag. Dit hoofdstuk bevat informatie over activiteiten, remuneratie en eventuele belangenconflicten.

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter

De raad van bestuur keurde in 2005 voor het eerst het Corporate Governance Charter goed dat de belangrijkste aspecten van zijn corporate governance beleid toelicht:

  • Governance structuur
  • Aandeelhouderschap
  • Raad van Bestuur
  • Adviserende Comités
  • Dagelijks bestuur
  • Gedragsregels

Het Corporate Governance Charter wordt geregeld bijgewerkt op basis van relevante ontwikkelingen en veranderingen. De laatste versie van het charter werd op 21 mei 2024 door de raad van bestuur van Gimv goedgekeurd. 

Corporate Governance Charter

Code of conduct

Dealing code

Samenstelling raad van bestuur

Remuneratiebeleid

Relationship Agreement WorxInvest

Statuten Statuten Statuten

Statuten

Raad van Bestuur Raad van Bestuur Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit 11 leden.

Download samenstelling raad van bestuur 

Vier leden worden benoemd op voordracht van WorxInvest. In onderstaand overzicht staat er een asterisk (*) bij hun namen. 

Zes leden van de raad van bestuur zijn niet uitvoerende onafhankelijke bestuurders benoemd op voordracht van het benoemingscomité van Gimv. Hun namen zijn aangeduid met een(°). 

Meer informatie over de samenstelling van de raad van bestuur vindt u in het jaarverslag en het Corporate Governance Charter.

Executief comité Executief comité Executief comité

Executief comité