Sustainable Cities

Ondernemers die antwoorden willen bieden op de uitdagingen die de verduurzaming met zich meebrengt, kunnen rekenen op Gimv Sustainable Cities als betrouwbare partner om samen die missie te realiseren.

Header Sustainable Cities

Onze bredere kerninfrastructuur zoals wegen, nutsnetwerken of digitale infrastructuur, is sterk verouderd en niet klaar voor de energietransitie. Een snelle modernisering dringt zich op. Tegelijk dient de volledige toevoerketen volop in te zetten op het reduceren van de ecologische voetafdruk. Bijgevolg is er een belangrijke en blijvende vraag naar innoverende producten, technologie en dienstverlening die kunnen helpen met het aanpakken van deze uitdagingen. Ondernemers en ambitieuze managementteams kunnen rekenen op Sustainable Cities om samen leidende bedrijven te bouwen die oplossingen bieden voor de diverse duurzaamheidsvraagstukken.

Een slimme inzet van producten die een efficiënt gebruik van onze schaarse middelen mogelijk maken, in combinatie met de juiste professionele kennis, expertise en vaardigheden, is de sleutel tot de verduurzaming van onze economie en samenleving. Dat is precies waar Gimv Sustainable Cities zich op focust. Onze ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving en het bedrijfsleven met activiteiten zoals kwaliteitscontrole en -certificering, modernisering van netwerkinfrastructuur, mobiele koeling- en verwarmingsinstallaties, installatietechnieken, reductie van waterverspilling of bedrijven die kunnen helpen met de verdere professionalisering en veranderingen die dit alles met zich meebrengt.

Waarom Gimv Sustainable Cities?

 • Groei
  Buy-and-build, organische groei door internationale expansie, capaciteitsuitbreiding of strategische partnerschappen, strategische herpositionering, enz.
 • Uitmuntendheid in financiën
  Herfinanciering, rapportage & KPI's, werkkapitaalbeheer, enz.
 • Ontwikkeling van menselijk kapitaal
  Bestuurs- en managementcapaciteiten, opvolgingsplanning, werving en behoud van servicemedewerkers, enz.
 • Operationele uitmuntendheid
  Productieautomatisering, IT-upgrades & digitalisering, opleidingen, enz.
 • Volwassenheid op het gebied van duurzaamheid
  Ontkoling, energie-efficiëntie, afvalbeheer, enz.

Investeringsfocus

 • Bouw & infrastructuur
  Modernisering van infrastuctuur
 • Energie & milieu
  Bijdragen aan de energietransitie en het reduceren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • Niche chemie & recyclage
  Duurzaam gebruik van materialen
 • Logistiek, vervoer & mobiliteit
  Decarbonisering, multi-modalisering en het intelligent maken van de logistieke keten
 • Professionele B2B dienstverlening
  Verduurzaming en professionalisering van bedrijfsoperaties
Investeringscriteria Investeringscriteria Investeringscriteria

Investeringscriteria

Ambitieuze en innovatieve bedrijven met een solide marktpositie en een sterk groeipotentieel
Kleine tot middelgrote bedrijven met een kapitaalbehoefte van 5 tot 75 miljoen EUR
Bedrijven met hoofdzetel in de Benelux, Frankrijk of de DACH-landen
Bedrijven met een sterk management en een heldere bedrijfsvisie op maatschappelijke meerwaarde

Itineris

Een succesvolle onderneming uitbouwen aan de andere kant van de oceaan! Een succesvolle onderneming uitbouwen aan de andere kant van de oceaan! Een succesvolle onderneming uitbouwen aan de andere kant van de oceaan!

Een succesvolle onderneming uitbouwen aan de andere kant van de oceaan!

Miljoenen New Yorkers ontvangen een factuur van hoogstaande kwaliteit via de software ontwikkeld door het Gentse Itineris!

Waarom de Verenigde Staten?

Itineris biedt geïntegreerde bedrijfsoplossingen die volledig gericht zijn op distributeurs en detailhandelaars van elektriciteit, gas en water. Internationalisering is dan ook een logisch gevolg van de niche waarin het bedrijf actief is. Het is belangrijk om na te denken over de meest geschikte markten voor de producten en oplossingen van Itineris. 


Als leverancier aan grotere nutsbedrijven is een lange implementatiecyclus een belangrijke factor om rekening mee te houden. Het is slimmer te mikken op één bepaalde markt met veel potentieel in plaats van meerdere markten. Voor Itineris was de grote en homogene markt van de Verenigde Staten een logische keuze. De energie- en watersector is sterk gereguleerd. Er zijn dus grote verschillen per nationale markt. Een deel van de software van Itineris is generiek, maar een groot deel moet ook per markt ontwikkeld worden. De keuze voor de Verenigde Staten betekende dat Itineris zijn software slechts één keer grondig moest aanpassen.


Gimv investeerde destijds in Itineris om de internationalisering naar de Verenigde Staten mee te financieren. Een dergelijk project paste perfect in de investerings-filosofie van Gimv. Vanuit een sterk geloof in het internationaliserings-potentieel van Itineris nam Gimv toen ook de rol van sparringpartner op zich: meedenken met het management, strategische opportuniteiten zien en prioriteiten mee bepalen.

Itineris capture
New York skyline

Een voetafdruk creëren in de Verenigde Staten

Itineris kon meteen belangrijke stappen zetten in de Verenigde Staten met de overname van Crimson Oak, een consultancybedrijf met focus op de nutssector. Itineris bereikte snel een zekere kritische massa. Afwegingen over lokale verankering, cultuur, identiteit en omvang zijn essentiële strategische overwegingen in elk internationaliseringstraject.

Om contracten in de wacht te slepen in Amerika, is het belangrijk zich te kunnen profileren als een Amerikaans bedrijf. 'Amerikanen kopen van Amerikanen'. Itineris moest eerst de nodige geloofwaardigheid opbouwen met goede referenties. Het bedrijf pakte dit systematisch en stap voor stap aan: beginnen met kleinere steden en dan doorgroeien naar grotere klanten. Itineris won het watercontract voor Baltimore als eerste grote klant in 2014, gevolgd door Boston in 2017. New York volgde in april 2019 na een lang onderhandelingsproces van meer dan twee jaar. Dat was echt een groot project voor Itineris, een 'transformational gamechanger'. Zowel investeerders als bestuurders waren grote supporters voor deze zakelijke opportuniteit.

Sindsdien heeft Itineris deze intense bedrijfsontwikkeling voortgezet met baanbrekende leads in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa.

Ontdek ons partnerschap met Fronnt