Over Gimv Over Gimv Over Gimv

Over Gimv

Gimv gaat vruchtbare partnerships aan met ambitieuze ondernemers en managementteams gericht op duurzame groei en waardecreatie.  

Gimv's fundamenten

 • Meer dan 40 jaar ervaring in het bouwen van toonaangevende bedrijven
 • De beste mensen met kennis en netwerk
 • Een solide balans die een flexibele langetermijnvisie biedt
 • Een sterke lokale aanwezigheid in combinatie met een internationaal perspectief
 • Een betrokken en verantwoordelijk aandeelhouder
 • Een toekomstgerichte mindset

Gimv's investeringscriteria

 • Ambitieuze en innovatieve bedrijven met een solide marktpositie en een sterk groeipotentieel.
 • Kleine tot middelgrote bedrijven met een kapitaalbehoefte van 5 tot 75 miljoen euro.
 • Bedrijven met hoofdkantoor in de Benelux, Frankrijk of DACH-landen.
 • Bedrijven met een sterk management en een heldere bedrijfsvisie op maatschappelijke meerwaarde.
Ontdek Gimv Ontdek Gimv Ontdek Gimv

Ontdek Gimv

Wat we doen. Wat we doen. Wat we doen.

Wat we doen.

Wie we zijn. Wie we zijn. Wie we zijn.

Wie we zijn.

Bedrijven die maatschappelijke uitdagingen aanpakken... Bedrijven die maatschappelijke uitdagingen aanpakken... Bedrijven die maatschappelijke uitdagingen aanpakken...

Bedrijven die maatschappelijke uitdagingen aanpakken...

Duurzame voeding en welzijn

 • Snel groeiende bevolking met toenemende behoefte aan veilige, milieuvriendelijke voedselproductie
 • Focus op welzijn
   

Elektrificatie en energietransitie

 • De weg naar net zero
 • Behoefte aan aanzienlijke investeringen in infrastructuur
Sustainable food
energy transition
Digitalisation
Ageing population

Digitalisering en automatisering

 • Snelle en aanhoudende technologische verandering
 • Noodzakelijke overgang naar een digitale essentie

Gezondheid en demografie

 • Vergrijzende bevolking, toenemend bewustzijn van gezondheidskwesties en toenemend consumentengedrag
 • Versnelde verschuiving naar minder kostenintensieve zorgopties (ambulant, virtueel)
   
... kunnen rekenen op Gimv als partner voor duurzame groei ... kunnen rekenen op Gimv als partner voor duurzame groei ... kunnen rekenen op Gimv als partner voor duurzame groei

... kunnen rekenen op Gimv als partner voor duurzame groei

Een actieve aandeelhouder met betrokken, gespecialiseerde en ervaren investeringsteams

We gaan vruchtbare partnerships aan met bedrijven en ambitieuze managementteams via de vijf strategische investeringsplatformen van Gimv: Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities. Door gebruik te maken van verschillende groeihefbomen zoals internationalisering, innovatie, omzetgroei, digitalisering, operationele uitmuntendheid of strategische buy-and-build-trajecten, werken we samen om sectorleiders uit te bouwen via duurzame groei. Onze portfoliobedrijven hebben toegang tot onze toegewijde en ervaren multidisciplinaire teams met diepgaande sectorkennis, allemaal met een lokale aanwezigheid dicht bij de ondernemers in combinatie met een internationale blik.

Een flexibele partner met een solide balans

Gimv investeert rechtstreeks in bedrijven, voornamelijk met het eigen vermogen op zijn balans. Met zijn sterke balans en permanente toegang tot langetermijnkapitaal kan Gimv flexibel optreden als een evergreen partner. Die flexibiliteit vertaalt zich ook in een brede waaier van investeringsstructuren (buyout, groeikapitaal of durfkapitaal voor de life sciences sector), zowel via meerderheids- als minderheidsparticipaties. Zo kunnen we inspelen op de specifieke behoeften van elk portfoliobedrijf.

Met voortdurende aandacht voor duurzaamheid

Gimv heeft duurzaamheid - of ESG (Environmental, Social and Governance) - volledig geïntegreerd in zijn manier van werken en investeren. De dialoog over duurzaamheid 
tussen de teams van Gimv en het management van onze portefeuillebedrijven is data-gedreven en helpt de bedrijven om gerichte prioriteiten te identificeren en doelstellingen te bepalen die ze samen moeten realiseren tijdens de periode dat Gimv aandeelhouder is. Door de vinger aan de pols te houden van de reglementaire en andere ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid, wil Gimv een gids zijn voor zijn portefeuillebedrijven en hen in de juiste richting wijzen waar en wanneer dat nodig of nuttig is.