Over Gimv

Ruim 40 jaar al investeert Gimv in innovatie en ondernemerschap. Onze flexibele aanpak is gebaseerd op een solide balans en geduldig kapitaal, met een blik op de lange termijn. Onze toegewijde teams van experts werken samen met de gedreven teams van onze groeibedrijven aan oplossingen voor de samenleving van morgen.

Bij Gimv draait alles rond...

Ondernemerschap. Innovatie. Internationalisering. Digitalisering. Duurzame groei. 40 jaar ervaring. Betrokken verantwoordelijk aandeelhouderschap. De beste mensen, kennis en een solide balans hebben. Een echte partner zijn voor middelgrote groeiers. #BuildingLeadingCompanies

Investeringscriteria

We investeren voornamelijk in bedrijven die beantwoorden aan de volgende criteria:

  • ambitieuze en innovatieve bedrijven met een sterk groeipotentieel
  • kleine tot middelgrote bedrijven met een kapitaalbehoefte van 5 tot 75 miljoen EUR
  • bedrijven met hoofdzetel in de Benelux, Frankrijk of de DACH-landen
  • bedrijven met een sterk management, een heldere bedrijfsvisie en een strategie gebaseerd op maatschappelijke meerwaarde en duurzame waardecreatie.

Zes hefbomen voor waardecreatie

  • Sales acceleration door het verkoopnetwerk uit te breiden of nieuwe marktsegmenten aan te boren
  • Globale verankering door bedrijven te laten uitgroeien van lokale kampioenen naar toonaangevende wereldspelers
  • Buy-and-build of groei door overnames 
  • Van productinnovatie tot go-to-market door nieuwe producten of businessmodellen te ontwikkelen en op de markt te brengen
  • Operationele excellentie aangepast aan het groeiproces dat elke onderneming doormaakt (rapportering, organisatiestructuur…)
  • Strategisch positioneren van de onderneming in het licht van een volgende groeifase, door bijvoorbeeld nieuwe potentiële investeerders aan te trekken