Financiële informatie

Content

Geconsolideerde jaarrekening

(in 000 EUR)

  31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Eigen vermogen 1 274 280 1 104 924 1 321 252 1 274 252 1 233 177
Portefeuille 1 232 929 1 016 984 1 081 926 960 369 963 585
Liquide middelen 517 480 368 041 276 699 380 452 313 906
Balanstotaal 1 762 984 1 399 429 1 371 319 1 356 502 1 315 260
Nettoresultaat 205 724 -151 573 112 079 107 064 131 853
Totaal brutodividend *1 63 567 63 567 63 567 63 567 63 567
Investeringen (eigen balans) 211 129 204 885 189 008 246 209 179 628
Desinvesteringen (eigen balans) 265 510 179 404 196 205 371 145 394 346
Aantal werknemers 89 91 91 92 93

Kerncijfers per aandeel

  31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Eigen vermogen 49.0 43.5 52.0 50.1 48.5
Nettoresultaat 7.96 -5.96 4.41 4.21 5.19
Brutodividend 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) 51.00 47.55 50.00 49.15 52.31
Totaal aantal aandelen 25 841 318 25 426 672 25 426 672 25 426 672 25 426 672

Financiële ratio's

  31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Pay-out ratio 30.9% -41.9% 56.7% 59.4% 48.2%
Nettorendement op eigen vermogen 18.6% -11.5% 8.8% 8.5% 11.0%
Brutorendement op portefeuille *1 27.0% -10.3% 16.2% 15.6% 18.8%
Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen 4.1% 9.3% -3.8% -1.9% 7.9%

*1 Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + intresten  / portefeuille bij begin van het jaar

Opmerking voor de lezer: het decimaalteken in de getallen is de punt, duizendtallen zijn gescheiden door een spatie.

Dividend

De algemene vergadering van 30 juni 2021 heeft beslist om over het boekjaar 2020-2021 een brutodividend van 2,50 EUR (1,75 EUR netto) per aandeel uit te keren. Deze evolutie is in overeenstemming met de dividendpolitiek van Gimv, die erin bestaat om het dividend niet te verlagen (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) en het op duurzame wijze te verhogen wanneer mogelijk.

 

Graph Dividend historiek 1998-2021_NL

Keuzedividend 2021

Op 30-06-2021 aanvaardde de AV het voorstel van de raad van bestuur van Gimv om over het boekjaar 2020-2021 een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Vanaf 7 juli 2021 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv.

Dividend historiek

Download dividend historiek 

Boekjaar Coupon nummer Bruto dividend Ex-coupon Record datum Betaalbaarstelling
2020-2021 28 2.50 05/07/2021 06/07/2021 30/07/2021
2019-2020 27 2.50 29/06/2020 30/06/2020 28/07/2020
2018-2019 26 2.50 01/07/2019 02/07/2019 03/07/2019
2017/2018 25 2.50 02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018
2016-2017 24 2.50 03/07/2017 04/07/2017 06/07/2017
2015-2016 23 2.45 03/07/2016 04/07/2016 06/07/2016
2014-2015 22 2.45 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015
2013-2014 21 2.45 27/06/2014 01/07/2014 01/08/2014
2012-2013 20 2.45 28/06/2013 02/07/2013 02/08/2013
2011-2012 19 2.45 29/06/2012 03/07/2012 03/08/2012
2010-2011 18 2.45 04/07/2011 06/07/2011 07/07/2011
2009-2010 17 2.40 05/07/2010 07/07/2010 08/07/2010
2008-2009 16 2.36 26/06/2009 30/06/2009 01/07/2009
2007-2008 15 2.36 27/06/2008 30/06/2008 03/07/2008
2006-2007 14 2.00     06/12/2007
2006-2007 13 2.85     02/07/2007
2005-2006 12 1.33     06/12/2006
2005-2006 11 1.33     06/06/2006
2004-2005 10 1.33     15/11/2005
2004-2005 9 1.65     31/05/2005
2003-2004 8 0.74     29/10/2004
2003-2004 7 0.74     01/06/2004
2002-2003 6 0.70     03/06/2013
2001-2002 5 1.40     31/05/2002
2000-2001 4 1.34     01/06/2001
1999-2000 3 1.26     15/06/2000
1998-1999 2 1.19     11/06/1999
1197-1198 1 1.12     11/06/1998

 

Informatie over dividenden uit het verleden

Dividend 2019-2020

Dividend 2013-2014

Dividend 2012-2013

Dividend 2011-2012