Financiële informatie

Content

Geconsolideerde jaarrekening

(in 000 EUR)

  31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016
Eigen vermogen 1 104 924 1 321 252 1 274 252 1 233 177 1 167 887
Portefeuille 1 016 984 1 081 926 960 369 963 585 1 013 894
Liquide middelen 368 041 276 699 380 452 313 906 192 774
Balanstotaal 1 399 429 1 371 319 1 356 502 1 315 260 1 230 329
Nettoresultaat -151 573 112 079 107 064 131 853 137 175
Totaal brutodividend *1 63 567 63 567 63 567 63 567 62 295
Investeringen (eigen balans) 204 885 189 008 246 209 179 628 130 220
Desinvesteringen (eigen balans) 179 404 196 205 371 145 394 346 227 168
Aantal werknemers 91 91 92 93 95

Kerncijfers per aandeel

  31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016
Eigen vermogen 43.5 52.0 50.1 48.5 45.9
Nettoresultaat -5.96 4.41 4.21 5.19 5.39
Brutodividend 2.50 2.50 2.50 2.50 2.45
Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) 47.55 50.00 49.15 52.31 48.50
Totaal aantal aandelen 25 426 672 25 426 672 25 426 672 25 426 672 25 426 672

Financiële ratio's

  31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016
Pay-out ratio -41.9% 56.7% 59.4% 48.2% 45.4%
Nettorendement op eigen vermogen -11.5% 8.8% 8.5% 11.0% 12.6%
Brutorendement op portefeuille *1 -10.3% 16.2% 15.6% 18.8% 20.1%
Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen 9.3% -3.8% -1.9% 7.9% 5.6%

*1 Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + intresten  / portefeuille bij begin van het jaar

Opmerking voor de lezer: het decimaalteken in de getallen is de punt, duizendtallen zijn gescheiden door een spatie.

Dividend

De algemene vergadering van 24 juni 2020 heeft beslist om over het boekjaar 2019-2020 een brutodividend van 2,50 EUR (1,75 EUR netto) per aandeel uit te keren. Deze evolutie is in overeenstemming met de dividendpolitiek van Gimv, die erin bestaat om het dividend niet te verlagen (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) en het op duurzame wijze te verhogen wanneer mogelijk.

 

Graph Dividend historiek 1998-2020_NL

Keuzedividend 2020

Op 24-06-2020 aanvaardde de AV het voorstel van de raad van bestuur van Gimv om over het boekjaar 2019-2020 een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Vanaf 1 juli 2020 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv.

Dividend historiek

Download dividend historiek 

Boekjaar Coupon nummer Bruto dividend Ex-coupon Record datum Betaalbaarstelling
2019-2020 27 2.50 29/06/2020 30/06/2020 28/07/2020
2018-2019 26 2.50 01/07/2019 02/07/2019 03/07/2019
2017/2018 25 2.50 02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018
2016-2017 24 2.50 03/07/2017 04/07/2017 06/07/2017
2015-2016 23 2.45 03/07/2016 04/07/2016 06/07/2016
2014-2015 22 2.45 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015
2013-2014 21 2.45 27/06/2014 01/07/2014 01/08/2014
2012-2013 20 2.46 28/06/2013 02/07/2013 02/08/2013
2011-2012 19 2.45 29/06/2012 03/07/2012 03/08/2012
2010-2011 18 2.45 04/07/2011 06/07/2011 07/07/2011
2009-2010 17 2.40 05/07/2010 07/07/2010 08/07/2010
2008-2009 16 2.36 26/06/2009 30/06/2009 01/07/2009
2007-2008 15 2.36 27/06/2008 30/06/2008 03/07/2008
2006-2007 14 2.00     06/12/2007
2006-2007 13 2.85     02/07/2007
2005-2006 12 1.33     06/12/2006
2005-2006 11 1.33     06/06/2006
2004-2005 10 1.33     15/11/2005
2004-2005 9 1.65     31/05/2005
2003-2004 8 0.74     29/10/2004
2003-2004 7 0.74     01/06/2004
2002-2003 6 0.70     03/06/2013
2001-2002 5 1.40     31/05/2002
2000-2001 4 1.34     01/06/2001
1999-2000 3 1.26     15/06/2000
1998-1999 2 1.19     11/06/1999
1197-1198 1 1.12     11/06/1998

 

Informatie over dividenden uit het verleden

Dividend 2019-2020

Dividend 2013-2014

Dividend 2012-2013

Dividend 2011-2012