Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2019/2020: 63,4% van de dividendrechten over het boekjaar 2019/2020 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 28,2 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2019/2020: 63,4% van de dividendrechten over het boekjaar 2019/2020 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 28,2 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2019/2020: 63,4% van de dividendrechten over het boekjaar 2019/2020 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 28,2 miljoen EUR

Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2019/2020: 63,4% van de dividendrechten over het boekjaar 2019/2020 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 28,2 miljoen EUR

Corporate

Gimv maakt vandaag bekend dat in totaal 63,4% van de dividenrechten over het boekjaar 2019-2020 werden ingebracht tegen uitgifte van 620 462 nieuwe gewone aandelen voor een totaal bedrag van 28,2 miljoen EUR.

De gewone algemene vergadering van Gimv heeft op 24 juni 2020 beslist om over het boekjaar 2019/2020 een brutodividend per aandeel van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) uit te keren. Daarnaast werd aan de houders van Gimv aandelen de keuze geboden tussen het inschrijven op nieuwe gewone aandelen tegen inbreng van 26 dividendrechten over het boekjaar 2019-20 (45,5 EUR) voor één nieuw aandeel, ofwel een uitkering van het dividend in cash, ofwel een combinatie van beide. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen (zonder te genieten van enig recht op verminderde roerende voorheffing) en deelgerechtigd zijn in de resultaten van Gimv met ingang op 1 april 2020. De aandeelhouders van Gimv werden verzocht om hun keuze mee te delen tussen 1 en 22 juli 2020.

In totaal werden 16 132 012 dividendrechten over het boekjaar 2019-20 ingebracht tegen een uitgifte van 620 462 nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van 28,2 miljoen EUR. Het publiek nam de helft van haar dividendrechten op in nieuwe aandelen, VPM 100%. Deze nieuwe aandelen zullen op 28 juli 2020 worden uitgegeven en tevens tot de verhandeling op Euronext Brussels worden toegelaten. Het saldo van het dividend zal ook op 28 juli 2020 worden uitgekeerd in cash, voor een totaal brutobedrag van 35,3 miljoen EUR.

Het eigen vermogen van Gimv (deel van de groep) zal na deze kapitaalverhoging 1 133,1 miljoen EUR [1] bedragen en voortaan worden vertegenwoordigd door 26 047 134 gewone aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en het bovenvermeld totaal aantal aandelen vertegenwoordigt voortaan de noemer voor doeleinden van kennisgeving in het kader van de transparantiereglementering. Aangezien VPM, de referentieaandeelhouder van Gimv, voor 100% van zijn participatie heeft geopteerd voor uitbetaling van het keuzedividend in aandelen, bezit zij voortaan 7 080 653 aandelen of 27,2% van het aandelenkapitaal. De free-float van Gimv bedraagt bijgevolg 72,8%.

Deze kapitaalverhoging verhoogt het eigen vermogen van Gimv met 28,2 miljoen EUR in vergelijking met een situatie waar het dividend uitsluitend in cash zou zijn uitgekeerd. De niet in cash uitgekeerde middelen zullen door Gimv worden aangewend ter financiering van de groei en de verdere uitbouw van de portefeuille.

Financiële kalender

  • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2019-2020 en notering nieuwe effecten op Euronext Brussel  28 juli 2020
  • Halfjaarresultaten boekjaar 2020-2021 (periode 01/04/2020-30/09/2020)                   19 november 2020

 


[1] Laatst gepubliceerd eigen vermogen van de groep per 31 maart 2020, verhoogd met het bedrag van de kapitaalverhoging.