Investeringsplatformen

5 toekomstgerichte investeringsplatformen

De meer dan vijftig bedrijven waarin we vandaag participeren, zijn actief in verschillende sectoren. Onze vijf investeringsplatformen - Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries & Sustainable Cities - vormen de basis voor aanzienlijke vooruitgang en baanbrekende innovaties. Onze bedrijven bieden antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van morgen: duurzaamheid, vergrijzing, gezondheidszorg, verstedelijking, globalisering, ecologische voeding, hernieuwbare energie en meer. Ze durven verder te kijken en leggen de lat hoog, om met hun producten en diensten hun sector te transformeren. Om deze ambities kracht bij te zetten, hebben we vanuit Gimv de meest opvallende sociale en economische macrotrends vertaald naar vijf strategische investeringsplatforms.

Gimb

Flexibele partner met solide balans

Gimv investeert rechtstreeks in ondernemingen, hoofdzakelijk met eigen middelen op de balans. Door die sterke balans en de permanente toegang tot kapitaal kan Gimv - beursgenoteerd op Euronext Brussel sinds 1997 - zich als evergreenpartner flexibel opstellen. Deze flexibiliteit vertaalt zich ook in een brede waaier van investeringsstructuren (buy-out, groeikapitaal of venture capital voor de life-sciences-sector), zowel via meerderheids- als minderheidsparticipaties.

Investeren in de marktleiders van morgen is investeren in duurzame groei

Als investeringsmaatschappij willen we duurzame strategische meerwaarde creëren, die het financiële overstijgt en die oplossingen zoekt voor de grote economische en maatschappelijke uitdagingen. Dat willen we samen met onze portfoliobedrijven en partners realiseren.