Maximilian von den Hoff

Associate
Health & Care
Duitsland

Maximilian von den Hoff vervoegde Gimv in 2017 als multiplatform analist. Momenteel vertegenwoordigt hij Gimv in de raad van bestuur bij rehaneo (Duitsland) en ondersteunt in zijn rol als bestuursvoorzitter de portefeuillebedrijven Medi Markt Holding (Duitsland), GPNZ Holding (Duitsland) en MVZ Holding (Zwitserland). 

Voor hij bij Gimv begon, werkte hij als analist in de investment banking divisie bij Morgan Stanley, gevestigd in Frankfurt am Main, Duitsland. Tijdens deze periode was hij actief betrokken bij meerdere verkoopsmandaten en kapitaalmarkttransacties in verschillende sectoren. 

Maximilian behaalde een MSc. in Accounting & Finance aan de Londonse School of Economics en een BSc. in Algemeen Management aan de EBS Universiteit voor Ondernemen en Recht (Oestrich-Winkel) in Duitsland.