Gimv – Modaliteiten van het keuzedividend. Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 47,25 EUR zijnde 27 dividendrechten over het boekjaar 2020/2021 Gimv – Modaliteiten van het keuzedividend. Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 47,25 EUR zijnde 27 dividendrechten over het boekjaar 2020/2021 Gimv – Modaliteiten van het keuzedividend. Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 47,25 EUR zijnde 27 dividendrechten over het boekjaar 2020/2021

Gimv – Modaliteiten van het keuzedividend. Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 47,25 EUR zijnde 27 dividendrechten over het boekjaar 2020/2021

Corporate

Keuzeperiode van 7 tot en met 27 juli 2021

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv NV van het brutodividend over het boekjaar 2020/2021 van 2,50 EUR per aandeel, heeft de raad van bestuur beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend. Per 27 ingebrachte dividendrechten (de “Dividendrechten”) kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 47,25 EUR. De referentieaandeelhouder van Gimv, de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft de intentie uitgesproken om 100% van de Dividendrechten in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv. De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 27,3% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend.

Aandeelhouders die op 5 juli 2021 beschikken over 27 Dividendrechten of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende Dividendrechten is niet mogelijk. Het Dividendrecht (ISIN BE6328598279) wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussel.

Vanaf 7 juli 2021 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn nettodividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden:

 • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,75 EUR per Dividendrecht.
 • Inbrengverhouding: 27 Dividendrechten per nieuw aandeel.
 • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 47,25 EUR, of een korting van 8,4% versus de slotkoers van 29 juni 2021 na aftrek van het brutodividend
 • Inbrengperiode: van 7 tot en met 27 juli 2021, 15 uur.
 • Levering van de nieuwe aandelen (dividendrecht over het boekjaar 2021/2022 aangehecht): 30 juli 2021.
 • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2021/2022 dat aanving op 1 april 2021.

Aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen (in effectenrekening) aanhouden, worden uitgenodigd hun keuze kenbaar te maken bij hun financiële instelling en de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze. Houders van aandelen op naam volgen de instructies die zij per brief ontvangen van Gimv. Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 30 juli 2021 automatisch in geld ontvangen.

Aandeelhouders die vrijstelling van roerende voorheffing wensen, dienen deze aanvraag te melden via hun financiële instelling die deze uiterlijk op 10 augustus 2021 aan KBC Bank dient over te maken.

De informatienota is beschikbaar op de website www.gimv.be onder de rubriek “http://www.gimv.com/nl/investeerders/financiele-informatie”. De informatienota wordt tevens beschikbaar gesteld op de websites van KBC Securities (www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview), KBC Bank (www.kbc.be/gimv) en Bolero (www.bolero.be/nl/gimv).

Centralisator: KBC Securities, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Kalender voor de aandeelhouder

 • Ex-date dividend boekjaar 2020/2021                                                             5 juli 2021
 • Record-date dividend boekjaar 2020/2021                                                      6 juli 2021
 • Start keuzeperiode dividend 2020/2021                                                          7 juli 2021
 • Einde keuzeperiode dividend 2020/2021                                                      27 juli 2021 – 15u
 • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2020/2021                                          30 juli 2021
 • Halfjaarresultaten boekjaar 2021/2022 (periode 01/04/2021-30/09/2021)   18 november 2021

Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding buiten België of in enig rechtsgebied waar de publicatie niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de wetten van het betrokken rechtsgebied.