Gimv realiseert in eerste semester nettowinst van 56,8 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde van 43,78 EUR per aandeel en bevestiging dividendpolitiek Gimv realiseert in eerste semester nettowinst van 56,8 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde van 43,78 EUR per aandeel en bevestiging dividendpolitiek Gimv realiseert in eerste semester nettowinst van 56,8 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde van 43,78 EUR per aandeel en bevestiging dividendpolitiek

Gimv realiseert in eerste semester nettowinst van 56,8 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde van 43,78 EUR per aandeel en bevestiging dividendpolitiek

Corporate

De resultaten over de eerste jaarhelft van het boekjaar 2010/2011 hebben betrekking op de periode van 1 april 2010 tot 30 september 2010.

Kernpunten (beperkte consolidatie)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 56,8 miljoen EUR
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 29,0 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde meerwaarden: 31,3 miljoen EUR, dit als gevolg van het aantrekken van de resultaten van de ondernemingen

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1.014,6 miljoen EUR (of 43,78 EUR per aandeel)

Dividend

 • Behoudens uitzonderlijke omstandigheden voorziet Gimv zijn dividendpolitiek ook dit boekjaar verder te zetten, en over het volledige boekjaar 2010/2011 een brutodividend van minstens 2,40 EUR bruto per aandeel uit te keren.

Balans

 • Balanstotaal: 1.059,6 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 214,0 miljoen EUR
 • Financiële activa: 810,9 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen: 81,7 miljoen EUR
  Bijkomende investeringen door de fondsen beheerd door Gimv: 7,3 miljoen EUR
 • 43% (35,0 miljoen EUR) in Buyouts & Growth, 48% (39,0 miljoen EUR) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en 9% (7,7 miljoen EUR) in co-investeringsfondsen (Gimv-XL, DG Infra+ en Gimv-Agri+).
 • 27% (22,5 miljoen EUR) in België, 8% (6,8 miljoen EUR) in Nederland, 40% (32,5 miljoen EUR) in Frankrijk, 2% (1,7 miljoen EUR) in Duitsland, 15% (12,0 miljoen EUR) in de rest van Europa, 7% (5,4 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en 1% (0,6 miljoen EUR) elders.
 • 30% (24,4 miljoen EUR) in 5 nieuwe directe investeringen, 48% (39,4 miljoen EUR) directe vervolgingsinvesteringen en 22% (17,9 miljoen EUR) in fondsen van derden.
 • Voornaamste investeringen: Acertys, Bananas, Belwind, Ceres, Datacontact, Inside Contactless, Luma, McPhy Energy, OneDirect, Private Outlet en Res Software.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen: 55,5 miljoen EUR.
  Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen door de fondsen onder beheer: 16,7 miljoen EUR.
 • 55% (30,2 miljoen EUR) Buyouts & Growth en 45% (25,2 miljoen EUR) Venture Capital.
 • 34% (18,6 miljoen EUR) in België, 22% (12,4 miljoen EUR) in Nederland, 30% (16,6 miljoen EUR) in Duitsland, 13% (7,4 miljoen EUR) in de rest van Europa en 1% (0,4 miljoen EUR) in de Verenigde Staten.
 • 7% (3,6 miljoen EUR) leningen, 68% (38,0 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties, 12% (6,6 miljoen EUR) beursgenoteerde participaties en 13% (7,4 miljoen EUR) fondsen.
 • Bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties: 2,6 miljoen EUR.
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 110,4% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2010, en 23,7% boven hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
 • Voornaamste desinvesteringen: ANP, Claymount, CoreOptics, Microtherm, Mondi Foods, Movetis, Prolyte en Santhera Pharmaceuticals.