Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2020/2021: 63% van de dividendrechten over het boekjaar 2020/2021 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 28,7 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2020/2021: 63% van de dividendrechten over het boekjaar 2020/2021 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 28,7 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2020/2021: 63% van de dividendrechten over het boekjaar 2020/2021 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 28,7 miljoen EUR

Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2020/2021: 63% van de dividendrechten over het boekjaar 2020/2021 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 28,7 miljoen EUR

Corporate

Gimv maakt vandaag bekend dat in totaal 63% van de dividendrechten over het boekjaar 2020-2021 werden ingebracht tegen uitgifte van 607.374 nieuwe gewone aandelen voor een totaal bedrag van 28,7 miljoen EUR.

De gewone algemene vergadering van Gimv heeft op 30 juni 2021 beslist om over het boekjaar 2020/2021 een brutodividend per aandeel van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) uit te keren. Daarnaast werd aan de houders van Gimv-aandelen de keuze geboden tussen het inschrijven op nieuwe gewone aandelen tegen inbreng van 27 dividendrechten over het boekjaar 2020-21 (47,25 EUR) voor één nieuw aandeel, ofwel een uitkering van het dividend in cash, ofwel een combinatie van beide. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen (zonder te genieten van enig recht op verminderde roerende voorheffing) en deelgerechtigd zijn in de resultaten van Gimv met ingang op 1 april 2021. De aandeelhouders van Gimv werden verzocht om hun keuze mee te delen tussen 7 en 27 juli 2021.

In totaal werden 16 399 098 dividendrechten over het boekjaar 2020-21 ingebracht tegen een uitgifte van 607.374 nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van 28,7 miljoen EUR. Het publiek nam 49,2% van haar dividendrechten op in nieuwe aandelen, VPM 100%. Deze nieuwe aandelen zullen op 30 juli 2021 worden uitgegeven en tevens tot de verhandeling op Euronext Brussels worden toegelaten. Het saldo van het dividend zal ook op 30 juli 2021 worden uitgekeerd in cash, voor een totaal brutobedrag van 36,4 miljoen EUR.

Het eigen vermogen van Gimv (deel van de groep) zal na deze kapitaalverhoging 1 303,0 miljoen EUR (1) bedragen en voortaan worden vertegenwoordigd door 26 654 508 gewone aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en het bovenvermeld totaal aantal aandelen vertegenwoordigt voortaan de noemer voor doeleinden van kennisgeving in het kader van de transparantiereglementering. Aangezien VPM, de referentieaandeelhouder van Gimv, voor 100% van zijn participatie heeft geopteerd voor uitbetaling van het keuzedividend in aandelen, bezit zij voortaan 7 342 899 aandelen of 27,55% van het aandelenkapitaal. De free-float van Gimv bedraagt bijgevolg 72,45%.

Deze kapitaalverhoging verhoogt het eigen vermogen van Gimv met 28,7 miljoen EUR in vergelijking met een situatie waar het dividend uitsluitend in cash zou zijn uitgekeerd. De niet in cash uitgekeerde middelen zullen door Gimv worden aangewend ter financiering van de groei en de verdere uitbouw van de portefeuille.

Financiële kalender

  • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2020-2021 en notering nieuwe effecten op Euronext Brussel: 30 juli 2021
  • Halfjaarresultaten boekjaar 2021-2022 (periode 01/04/2021-30/09/2021): 18 november 2021

(1) Laatst gepubliceerd eigen vermogen van de groep per 31 maart 2021, verhoogd met het bedrag van de kapitaalverhoging.