Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2021/2022: 53,3% van de dividendrechten over het boekjaar 2021/2022 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 25,9 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2021/2022: 53,3% van de dividendrechten over het boekjaar 2021/2022 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 25,9 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2021/2022: 53,3% van de dividendrechten over het boekjaar 2021/2022 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 25,9 miljoen EUR

Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2021/2022: 53,3% van de dividendrechten over het boekjaar 2021/2022 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 25,9 miljoen EUR

Corporate

Gimv maakt vandaag bekend dat in totaal 53,3% van de dividendrechten over het boekjaar 2021-2022 werden ingebracht tegen uitgifte van 568.189 nieuwe gewone aandelen voor een totaal bedrag van 25,9 miljoen EUR.

De gewone algemene vergadering van Gimv heeft op 29 juni 2022 beslist om over het boekjaar 2021-2022 een bruto-dividend per aandeel van 2,60 EUR (netto 1,82 EUR) uit te keren. Daarnaast werd aan de houders van Gimv-aandelen de keuze geboden tussen het inschrijven op nieuwe gewone aandelen tegen inbreng van 25 dividendrechten over het boekjaar 2021-2022 (45,50 EUR) voor één nieuw aandeel, ofwel een uitkering van het dividend in cash, ofwel een combinatie van beide. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen (zonder te genieten van enig recht op verminderde roerende voorheffing) en deelgerechtigd zijn in de resultaten van Gimv met ingang op 1 april 2022. De aandeelhouders van Gimv werden verzocht om hun keuze mee te delen tussen 6 en 26 juli 2022.

In totaal werden 14.204.725 dividendrechten over het boekjaar 2021-2022 ingebracht tegen een uitgifte van 568.189 nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van 25,9 miljoen EUR. Het publiek nam 50% van haar dividendrechten op in nieuwe aandelen, VPM 63%. Deze nieuwe aandelen zullen op 29 juli 2022 worden uitgegeven en tevens tot de verhandeling op Euronext Brussels worden toegelaten. Het saldo van het dividend zal op 28 juli 2022 worden uitgekeerd in cash, voor een totaal brutobedrag van 43,4 miljoen EUR.

Het eigen vermogen van Gimv (deel van de groep) zal na deze kapitaalverhoging 1.369,6 miljoen EUR[1] bedragen en voortaan worden vertegenwoordigd door 27.222.697 gewone aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en het bovenvermeld totaal aantal aandelen vertegenwoordigt voortaan de noemer voor doeleinden van kennisgeving in het kader van de transparantiereglementering. Aangezien VPM, de referentieaandeelhouder van Gimv, voor 63% van zijn participatie heeft geopteerd voor uitbetaling van het keuzedividend in aandelen, bezit zij voortaan 7.527.940 aandelen of 27,65% van het aandelenkapitaal. De free-float van Gimv bedraagt bijgevolg 72,35%.

Deze kapitaalverhoging verhoogt het eigen vermogen van Gimv met 25,9 miljoen EUR in vergelijking met een situatie waar het dividend uitsluitend in cash zou zijn uitgekeerd. De niet in cash uitgekeerde middelen zullen door Gimv worden aangewend ter financiering van de groei en de verdere uitbouw van de portefeuille.

Financiële kalender

  • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2021-2022                                                                               28 juli 2022
  • Notering nieuwe effecten op Euronext Brussel                                                                                 29 juli 2022
  • Halfjaarresultaten boekjaar 2022-2023 (periode 01/04/2022-30/09/2022)                                17 november 2022

 


[1] Laatst gepubliceerd eigen vermogen van de groep per 31 maart 2022, exclusief het dividend over het boekjaar 2021/2022 en verhoogd met het bedrag van de kapitaalverhoging.