Groei en sterke resultaten in een uitzonderlijk jaar

20/05/2021 - 07:00 | Financieel

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere:

In het uitzonderlijke voorbije jaar heeft Gimv sterke resultaten kunnen realiseren. De Gimv bedrijven bleken niet alleen in hoge mate wendbaar en robuust tijdens de crisis, maar ze demonstreren nu ook met veel positieve ondernemerszin hun turbokracht tijdens de herlancering van de economie. In een jaar met een sterk krimpende economie konden de Gimv bedrijven een blijvende groei realiseren, zowel op het vlak van omzet als van winstgevendheid.

Onze solide financiële positie heeft ons toegelaten om onze groeistrategie verder te zetten.  En de beschikbare middelen werden in de loop van het jaar nog verder versterkt door de uitgifte van een eerste duurzame obligatie. Dit verschaft een sterke financieringscapaciteit voor een verdere realisatie van onze groeistrategie en laat opnieuw een belangrijke dividendbetaling toe.

Voorzitter Hilde Laga vult aan:

We waren getuige, bij de medewerkers van zowel Gimv als van de portfoliobedrijven, van een geweldige teamspirit, solidariteit en veerkracht. We zijn daar bijzonder trots op. We zien dan ook met vertrouwen de herlancering van onze economie tegemoet waarbij de Gimv-bedrijven eens te meer hun trekkersfunctie voor innovatieve groei opnemen. Onze economie en samenleving staan voor een transformatie. Bedrijven die hierin een hoofdrol zullen spelen wil Gimv volop blijven ondersteunen en doen groeien.

De resultaten over het boekjaar 2020-2021 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

Kernpunten

Resultaten

 • Realisatie van groei bij de portefeuillebedrijven in 2020 ondanks een sterk krimpende economie: 2% omzet- en 4% EBITDA-stijging.
 • Deze sterke prestatie gecombineerd met een herstel op de beurzen en gerealiseerde meerwaarden op enkele succesvolle exits resulteren in een stevig portefeuillerendement en een record netto-resultaat.
 • Portefeuilleresultaat: 274,8 miljoen EUR, of een portefeuillerendement van 27%
 • Nettoresultaat (deel van de groep): 205,7 miljoen EUR (of 7,9 EUR per aandeel)

Investeringen / Desinvesteringen

 • Totale investeringen voor het vierde jaar op rij boven onze jaardoelstelling van EUR 200 miljoen. In het boekjaar 2020-21 investeerden we 211,1 miljoen EUR in 7 nieuwe participaties en in een heel aantal belangrijke add-on investeringen.
 • Totale cash-opbrengst uit desinvesteringen: 265,5 miljoen EUR, met een gerealiseerde money multiple van 3,1x ten opzichte van geïnvesteerd bedrag.

Balans en portefeuille

 • Aangehouden hoog investeringsritme en een significante opwaardering van de Gimv bedrijven zorgt voor een groei van de investeringsportefeuille met 21% tot een recordniveau van 1 233 miljoen EUR (geïnvesteerd in 57 bedrijven)
 • Beschikbare liquiditeit verder versterkt door uitgifte van een 100 miljoen EUR duurzame obligatie
 • Rekening houdend met de cash-betalingen in april 2021 voor investeringen die reeds op het einde van het boekjaar waren gecontracteerd bedraagt de kaspositie 437,5 miljoen EUR (waarvan 350 miljoen EUR gefinancierd met LT-obligaties, resulterend in een netto-cash van 87,5 miljoen EUR). Bij afsluiting van het boekjaar (einde maart 2021) bedroeg de kaspositie nog 517,5 miljoen EUR.

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 274,3 miljoen EUR (of 49,0 EUR per aandeel)

Dividend

 • Stabiel dividend over het boekjaar 2020-21, in lijn met het dividendbeleid van Gimv: 2,50 EUR bruto (1,75 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de algemene vergadering van 30 juni 2021)
 • Uitbetaling via een keuzedividend, wat Gimv zal toelaten om haar kaspositie verder te versterken met het oog op de ondersteuning van haar portefeuille en de realisatie van nieuwe investeringsopportuniteiten.
Lees al het nieuws
PDF File (253.58 KB)