Aangehouden groei in moeilijke tijden Aangehouden groei in moeilijke tijden Aangehouden groei in moeilijke tijden

Aangehouden groei in moeilijke tijden

Corporate
 • Na een intensief investeringssemester (6 nieuwe bedrijven en 15 buy & build acquisities) bereikt de Gimv portfolio een recordwaarde van meer dan 1,5 miljard EUR, geïnvesteerd in 61 mid-market groeiers.
 • Het eigen vermogen toont een beperkte daling van -5,7% ten opzichte van maart 2022, wat neerkomt op een eigen vermogen per aandeel op het einde van september 2022 van 47,6 EUR.
 • De Gimv portfoliobedrijven groeiden opnieuw stevig in de eerste helft van 2022: de totale omzet steeg met 24%, waarvan 10% autonome groei.
 • Deze sterke groei zorgt ervoor dat de negatieve economische tegenwind (energiekosten, grondstoffen en loonindexaties) in de winstgevendheid wordt opgevangen: de totale winstgevendheid van de portefeuille in het eerste semester van 2022 stabiliseerde ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere:

“De teams bij Gimv en onze bedrijven blijven ieder gefocust op hun lange termijn-strategie en zijn klaar om de juiste keuzes te maken bij een economische terugval. Ondanks de actuele uitdagingen vertrouwen we erop dat onze investeringen goed gericht blijven op de belangrijke maatschappelijke, industriële en technologische evoluties zoals energie-management, gezondheid, digitalisering en automatisering. Onze bedrijven dragen bewust en positief bij aan een samenleving die duurzaamheid vooropstelt.

In deze periode van tegenspoed kunnen onze bedrijven onverminderd rekenen op de steun van onze teams zodat hun groeistrategie kan worden aangehouden. Gimv blijft verder investeren in haar positie als sector-georiënteerde bouwer van leidende mid-market groeiers die samen onze economie innoveren en versterken.

 

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2022-2023 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2022 tot en met 30 september 2022.

Kernpunten

Resultaten

 • De sterke omzetgroei bij onze bedrijven houdt stand (+24,4% ten opzichte van het eerste semester van 2021, waarvan 10% autonome groei). In een context van sterk stijgende grondstof- en energieprijzen en een inflatoire druk op de salariskosten slagen onze bedrijven dankzij deze groei erin om hun winstgevendheid stabiel te houden (+0,5% ten opzichte van het eerste semester 2021).
 • Deze sterke groeiprestatie van onze portefeuille zorgt ervoor dat de impact van de economische uitdagingen op het portefeuilleresultaat van Gimv beperkt blijft. Het totaal portefeuilleresultaat bedraagt -51 miljoen EUR, of een portefeuillerendement van -3,5% (niet-geannualiseerd) in een semester met een beperkt aantal exits.
 • Naast een gerealiseerd resultaat van 21,4 miljoen (inclusief dividenden en interesten) bedraagt het niet-gerealiseerd waarderingsresultaat -72,5 miljoen EUR en wordt voornamelijk bepaald door een stijging in de schuldgraad. Dit werd voornamelijk gedreven door een toenemende behoefte aan werkkapitaal bij onze bedrijven ten gevolge van een sterke omzetgroei in combinatie met duurdere grondstoffen en hogere voorraden.
 • Nettoresultaat (deel van de groep): -75 miljoen EUR (of -2,8 EUR per aandeel)

Eigen vermogen

 • Ten gevolge van de portefeuilleprestatie bleef de daling van het eigen vermogen per aandeel (deel van de groep) beperkt tot -5,7% (niet-geannualiseerd) ten opzichte van einde maart 2022 (excl. dividend). Per einde september 2022 bedraagt het eigen vermogen 1 294,7 miljoen of 47,6 EUR per aandeel ten opzichte van 50,4 EUR per aandeel per einde maart 2022 (excl. dividend).

Investeringen / Desinvesteringen

 • De eerste helft van het boekjaar 2022-23 was een intensieve investeringsperiode: we investeerden 172,5 miljoen EUR in 6 nieuwe participaties en in 15 strategische add-on investeringen.
 • Totale cash-opbrengst uit desinvesteringen: 33,1 miljoen EUR

Balans en portefeuille

 • De investeringsportefeuille blijft verder groeien, met een 6%-stijging in de eerste jaarhelft van boekjaar 2022-23 tot een recordniveau van meer dan 1,5 miljard EUR (1 535 miljoen EUR; geïnvesteerd in 61 bedrijven).
 • Per einde september 2022 bedraagt de liquiditeitspositie 160 miljoen EUR. Daarnaast beschikt Gimv over 200 miljoen EUR aan niet opgenomen kredietlijnen bij de banken.

Dividend

 • Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten.