Afsluiting van de inschrijvingsperiodes voor de obligatie-uitgifte voor particuliere en institutionele beleggers voor het totale maximale bedrag van 250 miljoen EUR Afsluiting van de inschrijvingsperiodes voor de obligatie-uitgifte voor particuliere en institutionele beleggers voor het totale maximale bedrag van 250 miljoen EUR Afsluiting van de inschrijvingsperiodes voor de obligatie-uitgifte voor particuliere en institutionele beleggers voor het totale maximale bedrag van 250 miljoen EUR

Afsluiting van de inschrijvingsperiodes voor de obligatie-uitgifte voor particuliere en institutionele beleggers voor het totale maximale bedrag van 250 miljoen EUR

Corporate

De eerste publieke obligatie-uitgifte van Gimv NV werd succesvol geplaatst: op 21 juni werden zowel de obligaties op 7 jaar (de “2026 obligaties”) als de obligaties op 12 jaar (de “2031 obligaties”) substantieel overingeschreven en afgesloten.

Koen Dejonckheere, CEO van Gimv, over deze succesvolle obligatie-uitgifte: “We bedanken de particuliere spaarders en institutionele beleggers voor het vertrouwen. Het laat ons toe te investeren in de verdere groei van Gimv en van onze portfoliobedrijven, en een adequaat liquiditeitsniveau te blijven aanhouden.”

De obligaties werden succesvol geplaatst, waarbij KBC optrad als “Coordinator” en “Bookrunner” en Belfius, Degroof Petercam en ING als co-managers. Voor deze transactie werd Gimv NV geadviseerd door Linklaters en KBC, Belfius, Degroof Petercam en ING werden geadviseerd door Allen & Overy. Het maximumbedrag van in totaal EUR 250 miljoen werd opgehaald. Gimv NV heeft bijgevolg besloten om de inschrijvingsperiode van de 2026 obligaties vervroegd af te sluiten op 21 juni 2019 om 17u30. De inschrijvingsperiode van de 2031 obligaties is eveneens afgesloten op 21 juni 2019 om 17u30. EUR 75 miljoen werd ingeschreven op de 2026 obligaties en EUR 175 miljoen op 2031 obligaties. KBC, Belfius, Degroof Petercam en ING zullen de investeerders informeren over het aantal obligaties dat definitief aan hen zal worden gealloceerd. De obligaties zullen op 5 juli 2019 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels met ISIN Code BE0002657386 (2026 obligaties) en ISIN Code BE0002658392 (2031 obligaties). 

Dit bericht moet samen gelezen worden met het prospectus van 18 juni 2019 die beschikbaar is op de websites van de FSMA (https://www.fsma.be/nl/prospectus-ems), van Gimv (www.gimv.com) en van KBC (www.kbc.be/nl/gimv), Belfius (www.belfius.be/gimv), Degroof Petercam (www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019) en ING (https://www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds). 

---

BELANGRIJKE MEDEDELING

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of tot inschrijving van effecten, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of inschrijving van effecten, en er zal geen verkoop van effecten of inschrijving van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder voorafgaandelijke registratie of kwalificatie onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied.

De uitgifte, inschrijving op of aankoop van effecten is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Gimv NV is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon.

Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar wordt verwezen in dit document zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de “Securities Act”) of bij enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand of op enige andere wijze overgedragen of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, uitgezonderd in een transactie die niet onderworpen is aan of beantwoordt aan de vereisten van een toepasselijke uitzondering van, de registratievereisten van de Securities Act.

De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de SEC, enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere toezichthoudende overheid van de Verenigde Staten, noch hebben dergelijke autoriteiten de gepastheid van dit voorgestelde aanbod of de adequaatheid of accuraatheid van dit document beoordeeld. Elke stelling die het tegendeel zou beweren maakt een strafrechtelijk misdrijf uit in de Verenigde Staten.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door Gimv NV. Beleggers mogen geen aanbod van effecten aanvaarden die vermeld worden in dit document noch dergelijke effecten verwerven tenzij ze dit doen op basis van de informatie opgenomen in het Prospectus.