AG Insurance investeert 65 miljoen EUR in het Gimv-XL fonds - Overname van een deel van het engagement van VPM AG Insurance investeert 65 miljoen EUR in het Gimv-XL fonds - Overname van een deel van het engagement van VPM AG Insurance investeert 65 miljoen EUR in het Gimv-XL fonds - Overname van een deel van het engagement van VPM

AG Insurance investeert 65 miljoen EUR in het Gimv-XL fonds - Overname van een deel van het engagement van VPM

Portefeuille

Gimv en AG Insurance kondigen vandaag aan dat AG Insurance 65 miljoen EUR investeert in het Gimv-XL fonds, door overname van een deel van het engagement en de bestaande investering van co-sponsor Vlaamse Participatiemaatchappij (VPM) . Deze herschikking van het aandeelhouderschap betekent een bredere diversificatie van het aandeelhouderschap van het Gimv-XL fonds en een belangrijke validatie van het concept en het potentieel ervan. Voor AG Insurance past de investering in zijn beleggingsstrategie van diversificatie en toenemende investeringen in de lokale economie.

Het Gimv-XL fonds ging in januari 2009 van start met 500 miljoen EUR aan middelen. Gimv droeg als initiatiefnemer en sponsor 250 miljoen EUR bij en de overige 250 miljoen EUR waren afkomstig van co-sponsor VPM. Daarnaast slaagde Gimv er in om bijkomende middelen voor het fonds aan te trekken bij een reeks investeerders, wat de totale omvang van het Gimv-XL fonds in maart 2010 op 609 miljoen EUR bracht. Dit maakt van Gimv-XL op vandaag nog steeds het grootste initiatief in zijn soort op de Belgische markt.

Het Gimv-XL fonds richt zich op middelgrote tot grote groeibedrijven met een ondernemingswaarde van 75 tot 750 miljoen EUR. Deze bedrijven vertonen een gezonde activiteit en hebben het potentieel om vanuit de Vlaamse markt internationaal door te groeien. Het fonds beoogt te investeren in 10 tot 15 bedrijven in diverse sectoren. Het bedrag kan oplopen tot 100 miljoen EUR per investering, zowel in de vorm van eigen als quasi-eigen vermogen. Gimv-XL heeft een looptijd van maximaal 14 jaar en hanteert op die manier een langetermijnvisie voor zijn investeringen. Op vandaag investeerde het fonds reeds in Electrawinds, PinguinLutosa, Punch Powertrain, Vandemoortele Group en XL Video, goed voor bijna de helft van de beschikbare middelen. Hiermee kent de portefeuille een mooie diversificatie en ligt het Gimv-XL fonds op schema voor wat betreft het vooropgestelde investeringsritme.

De vandaag aangekondigde herschikking van het aandeelhouderschap betekent een bredere spreiding van het aandeelhouderschap van het Gimv-XL fonds, waarbij AG Insurance samen met de oorspronkelijke Belgische institutionele investeerders, ondernemende families en vermogende particulieren maar liefst 174 miljoen EUR toezeggen aan dit initiatief.

Gimv-CEO Koen Dejonckheere over de investering door AG Insurance: “We zijn enorm verheugd met de instap van een gereputeerde investeerder als AG Insurance en de verrijking die dit betekent voor het Gimx-XL initiatief. Dit betekent een belangrijke validatie van het concept, het potentieel van het fonds en de onderliggende participaties en onderstreept zo ook het vertrouwen in Gimv als beheerder. Bovendien is het een belangrijk signaal dat er nog steeds investeerders bereid zijn om op langere termijn risicokapitaal te verschaffen voor lokale initiatieven en bedrijven.”

“Deze investering past perfect in het investeringsbeleid van AG Insurance om enerzijds meer middelen in de Belgische economie te beleggen en anderzijds rechtstreekse financiering aan bedrijven te verschaffen. In Gimv hebben we een partner gevonden die net als wij op lange termijn wenst te investeren in lokale groeibedrijven, met respect voor het beleid en de eigenheid van deze bedrijven,” voegt Antonio Cano, CEO AG Insurance, hieraan toe.

“Deze transactie onderstreept ook mooi het door de overheid beoogde multiplicatoreffect, waarbij nieuwe initiatieven bij hun opstart worden ondersteund tot ze op kruissnelheid komen,” aldus Urbain Vandeurzen, voorzitter Gimv en VPM.

Dit persbericht is louter informatief. Dit bericht mag niet worden beschouwd als een expliciet of impliciet aanbod of uitnodiging om te investeren in het Gimv-XL fonds of enige andere effecten in Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan of eender welk ander rechtsgebied.