Belangrijke desinvesteringen en sterke operationele performantie van de bedrijven leidt tot een excellent portefeuillerendement van 19% en een nettojaarwinst van 131,9 miljoen EUR Belangrijke desinvesteringen en sterke operationele performantie van de bedrijven leidt tot een excellent portefeuillerendement van 19% en een nettojaarwinst van 131,9 miljoen EUR Belangrijke desinvesteringen en sterke operationele performantie van de bedrijven leidt tot een excellent portefeuillerendement van 19% en een nettojaarwinst van 131,9 miljoen EUR

Belangrijke desinvesteringen en sterke operationele performantie van de bedrijven leidt tot een excellent portefeuillerendement van 19% en een nettojaarwinst van 131,9 miljoen EUR

Corporate

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije jaar:“Het afgelopen jaar was opnieuw een intens en succesvol jaar voor Gimv. We investeerden in 11 beloftevolle nieuwe bedrijven, over al onze investeringsplatformen heen voor een totaal bedrag van 180 miljoen EUR. Tegelijkertijd bleven de marktomstandigheden gunstig voor de realisatie van 12 exits met een positieve impact op de resultaten. Het resultaat werd eveneens ondersteund door de sterke performantie van de bedrijven in de portefeuille. De combinatie van een actieve investeringsaanpak en belangrijke waardecreatie in onze portefeuille zorgde ervoor dat we voor het boekjaar 2016-2017 opnieuw een sterk resultaat kunnen voorleggen. Het portefeuillerendement van 19 procent vertaalde zich in een nettowinst van 132 miljoen EUR.”

Voorzitter Hilde Laga vult aan:“De keuze voor een sectorgerichte platformstrategie en de opgebouwde financiële, strategische en industriële expertise versterken onze investeringsaanpak met een zicht op duurzame langetermijnwaardecreatie. De specialisaties die over de jaren heen werden opgebouwd, hebben ons het afgelopen jaar opnieuw toegelaten om actief te blijven investeren, en dit in een zeer concurrentiële markt. Dit sterkt ons vertrouwen om op dit elan verder te gaan.”

 

De resultaten over het boekjaar 2016-2017 hebben betrekking op de periode van 1 april 2016 tot 31 maart 2017.

 

Kernpunten (geconsolideerde cijfers)

 • Resultaten voor het derde jaar op rij ondersteund door sterk portefeuilleresultaat

  • Solide omzet & EBITDA-groei en schuldafbouw bij het overgrote deel van de participaties

  • Recordbedrag aan desinvesteringen met mooie meerwaarden

  • Rendement op eigen vermogen van 11,0%

 • Aanhoudend belangrijk investeringsritme

  • 51 participaties in portefeuille, waarvan 11 toegevoegd tijdens het voorbije boekjaar

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 131,9 miljoen EUR (of 5,19 EUR per aandeel)

 • Gerealiseerde nettomeerwaarden: 84,3 miljoen EUR

 • Niet-gerealiseerde nettomeerwaarden: 55,7 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 31.03.2017)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 233,2 miljoen EUR (of 48,50 EUR per aandeel)

Balans (per 31.03.2017)

 • Balanstotaal: 1 315,3 miljoen EUR

 • Investeringsportefeuille: 963,6 miljoen EUR

 • Nettokaspositie: 313,9 miljoen EUR (250,3 miljoen EUR na de geplande dividenduitkering)

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 179,6 miljoen EUR

Desinvesteringen

 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 394,3 miljoen EUR

 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 2,3x hun aanschaffingswaarde en 26,9% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2016.

Dividend

 • Dividend over het boekjaar 2016-2017 groeit naar 2,50 EUR bruto (1,75 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de algemene vergadering van 28 juni 2017)

 • Er wordt geopteerd voor een 100% cashdividend