Besluit zorgverlening Equipe Zorgbedrijven - Coronavirus Besluit zorgverlening Equipe Zorgbedrijven - Coronavirus Besluit zorgverlening Equipe Zorgbedrijven - Coronavirus

Besluit zorgverlening Equipe Zorgbedrijven - Coronavirus

Portefeuille

Als zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken neemt Equipe Zorgbedrijven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de actieve bestrijding van het coronavirus (COVID-19). De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en patiënten heeft voor ons de hoogste prioriteit.
Vanaf woensdag 18 maart worden uitsluitend nog spoed- en noodzakelijke behandelingen uitgevoerd. In overleg met diverse instanties en in afstemming met onze medewerkers bespreken we de mogelijkheden om ons zorgpersoneel bij ziekenhuizen in te zetten en onze medische hulpmiddelen over te hevelen naar ziekenhuizen waar de nood hoog is. Daarbij onderzoeken wij ook of we met ons landelijk dekkende netwerk, van klinieken en poliklinieken, een bijdrage kunnen leveren aan zorg die onverhoopt niet meer door ziekenhuizen kan worden geleverd (bijvoorbeeld traumazorg).