Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2011/2012 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2011/2012 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2011/2012

Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2011/2012

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van zijn activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2011 tot 30 juni 2011. Alle cijfers verwijzen naar de cijfers volgens de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar
Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “Tijdens de eerste maanden van het boekjaar werd de trend van een sterke operationele prestatie bij onze participaties bevestigd. Zeer vaak gebeurde dit binnen de context van een duidelijke groeistrategie bij de betrokken ondernemingen. Dit echter tegen een achtergrond van een voorzichtig consumentenvertrouwen en moeilijke financiële markten, wat beursintroducties op dit ogenblik quasi onmogelijk maakt. Gimv blijft evenwel sterk investeringsgericht, zowel via onze bestaande en over de laatste jaren sterk uitgebouwde portefeuille als via nieuwe dossiers die momenteel in uitwerking zijn.”

Kernpunten

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2011: 1.053,6 miljoen EUR (of 45,46 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend uitbetaald op 7 juli 2011 (56,8 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 1.091,4 miljoen EUR (of 47,09 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2011.
 • Op het einde van het kwartaal was de eerder aangekondigde Scana Noliko transactie nog niet afgerond, maar waren de voorwaarden wel vervuld om de komende weken tot een transactie te komen. Daardoor werd beslist om de waarde van Scana Noliko in het eigen vermogen van Gimv te verhogen met 30,7 miljoen EUR versus 31 maart 2011. De waarde van het eigen vermogen van Gimv dat vandaag wordt gepubliceerd houdt dus rekening met deze herwaardering.

Balans (per 30/06/2011)

 • Balanstotaal: 1.169,3 miljoen EUR
 • Financiële activa: 927,2 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 25,7 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door derden in de fondsen beheerd door Gimv: 7,9 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via coinvesteringsfondsen): 33,6 miljoen EUR.
 • Van de investeringen ging 57% (14,6 miljoen EUR) in Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland) en 43% (11,1 miljoen EUR) in Venture Capital (Technology, Life Sciences, Cleantech).
 • De regionale spreiding van de investeringen was als volgt: 20% (5,2 miljoen EUR) in België, 17% (4,4 miljoen EUR) in Nederland, 29% (7,4 miljoen EUR) in Frankrijk, 4% (1,0 miljoen EUR) in Duitsland, 18% (4,7 miljoen EUR) in de rest van Europa en 12% (3,0 miljoen EUR) in de Verenigde Staten.
 • 2% (0,6 miljoen EUR) in nieuwe directe investeringen, 56% (14,3 miljoen EUR) in directe opvolgingsinvesteringen en 42% (10,8 miljoen EUR) in fondsen van derden.
 • Voornaamste investeringen in het eerste kwartaal: Alfacam, Ambit, Greenpeak en Multiplicom.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 10,1 miljoen EUR. Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 26,0 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 36,1 miljoen EUR. 
 • 82% (8,2 miljoen EUR) Buyouts & Growth en 18% (1,9 miljoen EUR) Venture Capital. 
 • 4% (0,4 miljoen EUR) in België, 11% (1,1 miljoen EUR) in Frankrijk, 54% (5,4 miljoen EUR) in Duitsland, 21% (2,2 miljoen EUR) in de rest van Europa en 10% (1,0 miljoen EUR) in de Verenigde Staten. 
 • 4% (0,4 miljoen EUR) leningen, 1% (0,1 miljoen EUR) beursgenoteerde participaties, 63% (6,4 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties en 32% (3,2 miljoen EUR) fondsen.
 • Geen bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties.
 • Voornaamste desinvestering in het eerste kwartaal: ADA Cosmetics.