Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2015/2016 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2015/2016 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2015/2016

Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2015/2016

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2015 tot 30 juni 2015. Alle cijfers verwijzen naar de geconsolideerde cijfers van Gimv (wettelijke consolidatie / niet-geauditeerde cijfers).

Kernpunten & Commentaar

Eigen vermogen

  • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2015: 1 081,3 miljoen EUR (of 42,53 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat werd uitbetaald op 1 juli 2015 (62,3 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 1.092,6 miljoen EUR (of 42,97 EUR per aandeel) op 31 maart 2015 (vóór dividenduitkering).

Balans (per 30/06/2015)

  • Balanstotaal: 1 185,5 miljoen EUR
  • Financiële activa / portefeuille: 905,9 miljoen EUR
  • Nettokaspositie: 256,8 miljoen EUR (194,5 miljoen EUR na dividenduitkering op 1 juli 2015)

Commentaar

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over het voorbije kwartaal: “Net zoals gedurende het voorgaande boekjaar bleef het exitklimaat gunstig, waardoor we ook in het eerste kwartaal van dit boekjaar de vruchten konden plukken van volgehouden investeringen. Daarnaast groeiden de bedrijfsresultaten van onze participaties. Deze evolutie geeft ons vertrouwen voor  verdere waardecreatie vanuit een sterke en gefocuste portefeuille.”

Investeringen

  • Totale investeringen (op balans): 3,5 miljoen EUR. Bijkomende investeringen in de fondsen beheerd door Gimv: 15,5 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 19,0 miljoen EUR.
  • De voornaamste investeringen in het eerste kwartaal betroffen enkele kleinere vervolginvesteringen en volstortingen bij diverse fondsen van derden.

Desinvesteringen

  • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 72,7 miljoen EUR. Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 19,6 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 92,3 miljoen EUR.
  • Opbrengst van de desinvesteringen: 56,2% boven hun boekwaarde op 31 maart 2015, en een multiple van 1,3x versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
  • De voornaamste desinvesteringen in het eerste kwartaal: Acertys, Easyvoyage, Numac Group, Prosonix, ProxiAD en XL Video.