Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2012/2013 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2012/2013 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2012/2013

Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2012/2013

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van zijn activiteiten, zonder evenwel een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2012 tot 31 december 2012. Alle cijfers verwijzen naar de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar
Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “Het positief kwartaalresultaat en dus ook de gunstige evolutie van de waarde van het eigen vermogen van Gimv is het rechtstreeks gevolg van een aantal desinvesteringen met mooie meerwaarde. Dit positief resultaat kwam tot stand ondanks het feit dat gedurende het derde kwartaal - net zoals in voorbije kwartalen - de marktwaardering van onze portefeuillebedrijven de negatieve invloed ondervond van blijvend moeilijke economische omstandigheden.”

Kernpunten
Eigen vermogen (per 31/12/2012)

  • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2012: 980,8 miljoen EUR (of 40,93 EUR per aandeel), versus 971,1 miljoen EUR (of 40,52 EUR per aandeel) op 30 september 2012.

Balans (per 31/12/2012)

  • Balanstotaal: 1.015,3 miljoen EUR
  • Nettokaspositie: 202,5 miljoen EUR
  • Financiële activa: 774,1 miljoen EUR

Investeringen

  • Totale investeringen (op balans): 85,3 miljoen EUR (27,6 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende investeringen voor derden in de fondsen beheerd door Gimv: 33,5 miljoen EUR (6,8 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 118,8 miljoen EUR (34,4 miljoen EUR in het derde kwartaal).
  • Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: ProxiAD en McPhy.

Desinvesteringen

  • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 158,6 miljoen EUR (53,3 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde co-investeringsfondsen: 42,8 miljoen EUR (18,8 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 201,4 miljoen EUR (72,1 miljoen in het derde kwartaal).
  • Opbrengsten van desinvesteringen: 55,0% boven hun boekwaarde op 31 maart 2012, en een multiple van 1,3x versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
  • Voornaamste desinvestering in het derde kwartaal: ChemoCentryx, Devgen, Human Inference, Mentum en Salsa Food Group.