Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2013/2014 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2013/2014 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2013/2014

Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2013/2014

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2013 tot 31 december 2013. Alle cijfers verwijzen naar de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “Het afgelopen kwartaal en bij uitbreiding de eerste negen maanden van het lopende boekjaar was Gimv duidelijk in investeringsmodus en gingen we opnieuw heel wat langetermijnpartnerships aan met beloftevolle bedrijven, en dit in elk van onze investeringsplatformen. Op het vlak van de desinvesteringen stellen we vast dat de IPO-markt voor Europese groeiondernemingen nog steeds zeer zwak is. Tevens merken we dat de meeste Europese macro-economische indicatoren eind van het jaar op beter weer stonden dan in het begin van het recessiejaar. We hopen dat het voorzichtig herstel dat we sedert het jaareinde waarnemen zich kan bestendigen.”

Hij vervolgt: “De portefeuille onderging de afgelopen maanden negatieve waarde-aanpassingen bij een aantal beursgenoteerde participaties en verschillende fondsen beheerd door derden. De diverse investeringsteams hebben de afgelopen maanden zeer hard gewerkt op concrete acties tot waardecreatie in elk van onze dossiers en focussen op de verdere uitbouw van onze strategische platformen.”

Kernpunten

Eigen vermogen

  • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2013: 984,4 miljoen EUR (of 39,81 EUR per aandeel), versus 999,3 miljoen EUR (of 40,42 EUR per aandeel) op 30 september 2013.

Balans (per 31/12/2013)

  • Balanstotaal: 1.020,5 miljoen EUR
  • Financiële activa: 888,9 miljoen EUR

Investeringen

  • Totale investeringen (op balans): 145,4 miljoen EUR (74,5 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende investeringen voor derden in de fondsen beheerd door Gimv: 42,7 miljoen EUR (29,0 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 188,1 miljoen EUR (103,5 miljoen EUR in het derde kwartaal).
  • Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: Almaviva, Covagen, Itineris, Lampiris en Wolf.

Desinvesteringen

  • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 78,2 miljoen EUR (27,4 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 32,4 miljoen EUR (14,9 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 110,6 miljoen EUR (42,3 miljoen EUR in het derde kwartaal).
  • Opbrengst van de desinvesteringen: 27,3% boven hun boekwaarde op 31 maart 2013, en een multiple van 1,0 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
  • De desinvesteringen in het derde kwartaal zijn voornamelijk afkomstig van de verkoop van het resterend belang in Ablynx en Ambit Biosciences, de verkoop van 30% van de participatie in Punch Powertrain en diverse distributies uit fondsen.