Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2016/2017 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2016/2017 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2016/2017

Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2016/2017

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2016 tot 31 december 2016. Alle cijfers verwijzen naar de geconsolideerde cijfers van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over het voorbije kwartaal: “De positieve trend van het eerste halfjaar zette zich ook tijdens het voorbije kwartaal voort, waarbij de groei van onze bedrijven en de investeringen zich vertalen in een verdere aangroei van de investeringsportefeuille en de waarde van het eigen vermogen.”

Kernpunten

Eigen vermogen

  • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2016: 1 229,1 miljoen EUR (of 48,34 EUR per aandeel), versus 1 191,0 miljoen EUR (of 46,84 EUR per aandeel) op 30 september 2016.

Balans (per 31/12/2016)

  • Balanstotaal: 1 304,0 miljoen EUR
  • Financiële activa / portefeuille: 954,1 miljoen EUR
  • Nettokaspositie: 328,9 miljoen EUR

Investeringen

  • Totale investeringen (op balans): 152,9 miljoen EUR (36,9 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende investeringen in de fondsen beheerd door Gimv: 14,6 miljoen EUR (1,9 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 167,5 miljoen EUR (38,8 miljoen EUR in het derde kwartaal).

  • De voornaamste investeringen in het derde kwartaal betroffen MEGA International, en vervolginvesteringen in Itineris en TINC.

Desinvesteringen

  • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 364,0 miljoen EUR (22,2 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 306,9 miljoen EUR (6,2 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 670,9 miljoen EUR (28,4 miljoen EUR in het derde kwartaal).

  • Opbrengst van de desinvesteringen over de voorbije maanden (inclusief door deze participaties gedurende het boekjaar gegenereerde dividenden, intresten en beheersvergoedingen): 27,1% boven hun boekwaarde op 31 maart 2016. Op de desinvesteringen werd een totale multiple van 2,7x gerealiseerd versus de oorspronkelijke aanschaffingswaarde.

  • De voornaamste desinvesteringen in het derde kwartaal: Biodiesel Holding (Bioro) naast de gedeeltelijke verkoop van de participatie in het beursgenoteerde Capman Plc. en verschillende distributies vanuit de fondsen van derden.