Eerste 3 maanden van het boekjaar 2010/2011 Eerste 3 maanden van het boekjaar 2010/2011 Eerste 3 maanden van het boekjaar 2010/2011

Eerste 3 maanden van het boekjaar 2010/2011

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van zijn activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2010 tot 30 juni 2010. Alle cijfers verwijzen naar de cijfers volgens de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar
Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “De voorbije maanden zagen we de bevestiging van een geleidelijk economisch herstel. Dat gebeurde evenwel tegen de achtergrond van blijvend volatiele markten en een fragiel consumentenvertrouwen, elementen die ook een belangrijke impact hebben op de toekomstige waardeontwikkeling van de portefeuille. Tevens plukten we de vruchten van een blijvend sterke industriële interesse voor beloftevolle nichespelers, wat resulteerde in een aantal desinvesteringen met een positieve impact op het resultaat.”

Kernpunten

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2010: 973,4 miljoen EUR (of 41,99 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend uitbetaald op 8 juli 2010 (55,6 miljoen EUR of 2,40 EUR per aandeel), versus 1.013,4 miljoen EUR (of 43,73 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2010

Balans (per 30/06/2010)

 • Balanstotaal: 1.070,5 miljoen EUR
 • Financiële activa: 741,8 miljoen EUR
 • Nettokaspositie voor dividenduitkering: 289,8 miljoen EUR (250,0 miljoen EUR op vandaag)

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 29,4 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door derden in de fondsen beheerd door Gimv: 4,1 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 33,5 miljoen EUR.
 • Van de investeringen ging 50% (14,6 miljoen EUR) in Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 39% (11,4 miljoen EUR) in Venture Capital (Technology, Life Sciences, Cleantech) en 11% (3,3 miljoen EUR) binnen de co-investeringsfondsen (Gimx-XL, DG Infra+).
 • De regionale spreiding van de investeringen was als volgt: 39% (11,4 miljoen EUR) in België, 19% (5,6 miljoen EUR) in Nederland, 4% (1,0 miljoen EUR) in Frankrijk, 1% (0,3 miljoen EUR) in Duitsland, 24% (7,1 miljoen EUR) in de rest van Europa en 13% (4,0 miljoen EUR) in de Verenigde Staten.
 • 27% (7,9 miljoen EUR) in 2 nieuwe directe investeringen, 40% (11,7 miljoen EUR) in directe opvolgingsinvesteringen en 33% (9,7 miljoen EUR) in fondsen van derden.
 • Voornaamste investeringen in het eerste kwartaal: Bananas, Ceres, Liquavista en RES Software.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 31,0 miljoen EUR. Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 1,0 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 32,0 miljoen EUR.
 • 43% (13,4 miljoen EUR) Buyouts & Growth, 57% (17,6 miljoen EUR) Venture Capital.
 • 10% (3,1 miljoen EUR) in België, 29% (9,1 miljoen EUR) in Nederland, 2% (0,5 miljoen EUR) in Frankrijk, 58% (18,0 miljoen EUR) in de rest van Europa en 1% (0,2 miljoen EUR) in de Verenigde Staten.
 • 10% (2,9 miljoen EUR) leningen, 83% (25,8 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties en 7% (2,2 miljoen EUR) fondsen.
 • Geen bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties.
 • Voornaamste desinvesteringen in het eerste kwartaal: ANP, Coreoptics, Mondi Foods en Prolyte.