Eerste investering Gimv Health & Care fond in de Franse groep van gespecialiseerde klinieken Almaviva Santé Eerste investering Gimv Health & Care fond in de Franse groep van gespecialiseerde klinieken Almaviva Santé Eerste investering Gimv Health & Care fond in de Franse groep van gespecialiseerde klinieken Almaviva Santé

Eerste investering Gimv Health & Care fond in de Franse groep van gespecialiseerde klinieken Almaviva Santé

Portefeuille

Gimv en het Gimv Health & Care Fonds investeren samen tot 40 miljoen EUR in Almaviva Santé, een groep van zeven gespecialiseerde klinieken in het Zuiden van Frankrijk. Naast Gimv investeert de Franse investeringsmaatschappij UI Gestion eenzelfde bedrag, waardoor ze samen een ruim meerderheidsbelang verwerven. Het bovenvermelde investeringsbedrag omvat zowel de huidige acquisitie van Almaviva Santé als de toekomstige engagementen van beide investeerders ter financiering van de verdere groei van de ziekenhuisgroep.

Almaviva (www.almaviva-sante.fr) werd opgericht in 2007 door CEO Bruno Marie. Met een doorgedreven en wel overdachte overnamestrategie, groeide Almaviva op vandaag uit tot een groep van zeven gespecialiseerde ziekenhuizen met een sterke lokale vertegenwoordiging en een uitstekende reputatie in bepaalde chirurgische domeinen, zoals orthopedie, oftalmologie, cardiologie en gastro-enterologie. De groep beheert een 750-tal bedden en 65 operatiekamers en stelt meer dan 1000 werknemers en 600 onafhankelijke artsen tewerk. In 2012 realiseerde Almaviva een omzet van meer dan 100 miljoen EUR. Hiermee is het de tweede grootste ziekenhuisgroep in de PACA regio (Provence – Alpen – Côte d’Azur).

Almaviva’s heeft de ambitie om zijn leidinggevende positie in de regio nog te versterken, enerzijds door een verdere operationele optimalisatie en het uitbreiden van het zorgaanbod binnen de bestaande klinieken. Anderzijds worden eveneens nieuwe overnames overwogen.

Dit is de eerste deal voor het Health & Care fonds, dat Gimv begin dit jaar lanceerde met de Vlaamse Overheid als co-sponsor. Health & Care, één van de pilaren van de Gimv-platformstrategie, speelt in op een aantal grote trends binnen de gezondheidssector die een enorme uitdaging vormen voor onze maatschappij. Het fonds geeft Gimv de kritische massa en de slagkracht om te investeren in groeibedrijven in de Health & Care Services en Medtech sector in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland en wil zo de uitbouw van innovatieve zorgconcepten en de internationalisatie van succesvolle businessmodellen stimuleren. Een eerste formele closing wordt verwacht in het eerste trimester van 2014 met de ambitie om in totaal 200 miljoen EUR op te halen.

Bart Diels, managing partner Health & Care Gimv, over deze transactie: “Het fonds heeft de ambitie om mee te bouwen aan innovatieve technologieën en zorgconcepten die een antwoord kunnen bieden op de uitgagingen waarmee de gezondheidssector kampt. Het Gimv Health & Care team kijkt proactief naar initiatieven in Vlaanderen en de ons omringende regios, om bedrijven die een voortrekkersrol spelen in de verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg volop te ondersteunen in hun groeiambities. Gespecialiseerde klinieken zijn in een aantal Europese landen een belangrijke schakel in de gezondheidszorg en groepen zoals Almaviva bewijzen dat ze een essentiële rol spelen in het bestaande ziekenhuissysteem, waar een kwalitatief en kostenefficiënt gezondheidsaanbod van cruciaal belang zijn. Met Almaviva wordt er ook volop ingezet op een verdere uitbouw van meer ambulante zorg. Het is Gimv’s ambitie om deze buitenlandse ervaring, knowhow en netwerk dat we zo opbouwen te kunnen valoriseren in de diverse markten waarin het fonds actief is. ”