Gestegen bedrijfsresultaten bij de portefeuillebedrijven en rendabele desinvesteringen leiden tot halfjaarwinst van 48,5 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 4,9% (39,46 EUR per aandeel) Gestegen bedrijfsresultaten bij de portefeuillebedrijven en rendabele desinvesteringen leiden tot halfjaarwinst van 48,5 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 4,9% (39,46 EUR per aandeel) Gestegen bedrijfsresultaten bij de portefeuillebedrijven en rendabele desinvesteringen leiden tot halfjaarwinst van 48,5 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 4,9% (39,46 EUR per aandeel)

Gestegen bedrijfsresultaten bij de portefeuillebedrijven en rendabele desinvesteringen leiden tot halfjaarwinst van 48,5 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 4,9% (39,46 EUR per aandeel)

Corporate

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 hebben betrekking op de periode van 1 april 2014 tot 30 september 2014.

Kernpunten (geconsolideerde cijfers)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 48,5 miljoen EUR (of 1,91 EUR per aandeel)
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 24,0 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde meerwaarden: 24,0 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 30.09.2014)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 003,3 miljoen EUR (of 39,46 EUR per aandeel), of +4,9% indien abstractie wordt gemaakt van het uitgekeerde dividend en de kapitaalverhoging naar aanleiding van het keuzedividend.

Dividend

 • Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten

Balans (per 30.09.2014)

 • Balanstotaal: 1 041,6 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 116,1 miljoen EUR
 • Financiële activa: 883,3 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 28,4 miljoen EUR. Bijkomende investeringen via de fondsen beheerd door Gimv: 16,1 miljoen EUR.
  Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 44,5 miljoen EUR.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 138,3 miljoen EUR.
  Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen via de fondsen onder beheer: 18,6 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 156,9 miljoen EUR.
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 22,0% boven hun boekwaarde per 31 maart 2014, en een multiple van 1,7 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.

Commentaar

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije halfjaar: “Na jaren van aangehouden netto-investeringen en verdere uitbouw van de portefeuille, hebben we in het lopende boekjaar een aantal aantrekkelijke exits kunnen realiseren. Dit wordt bovendien geholpen door een gunstig exitklimaat. In de cijfers over het eerste semester vertaalde zich dit in mooie gerealiseerde meerwaarden. Daarnaast noteerden we ook een operationele verbetering bij de bedrijven in de portefeuille, wat een positieve impact had op hun waardering. Verder blijven we werken aan de uitbouw van de portefeuille door zowel groeiopportuniteiten voor de bestaande participaties te exploreren, alsook door het aangaan van een aantal veelbelovende nieuwe investeringen.”

Voorzitter Urbain Vandeurzen vult aan: “In het algemeen blijven de bedrijven geconfronteerd met een zwakke economische groei, alsook onzekerheden en risico’s in de wereldeconomie. We zijn dan ook verheugd te kunnen vaststellen dat de bedrijfsresultaten van de portefeuillebedrijven een voorzichtige stijging vertonen, wat vooral het resultaat is van de volgehouden inspanningen van de bedrijven zelf. Enkel door volop de kaart te trekken van innovatie, internationalisering en schaalvergroting slagen deze bedrijven erin om op een rendabele manier te blijven groeien. We blijven dan ook volop focussen op de verdere realisatie van onze strategische keuzes, zowel voor wat betreft de uitbouw van de portefeuille als de internationale uitbouw van de organisatie. Dit moet ons toelaten om, net zoals in het afgelopen semester, op duurzame manier onze rendementsdoelstellingen te halen.”