Gewone en bijzondere algemene vergadering van Gimv op 30 juni 2021 Covid-19 update Gewone en bijzondere algemene vergadering van Gimv op 30 juni 2021 Covid-19 update Gewone en bijzondere algemene vergadering van Gimv op 30 juni 2021 Covid-19 update

Gewone en bijzondere algemene vergadering van Gimv op 30 juni 2021 Covid-19 update

Corporate

Op 28 mei 2021 publiceerde Gimv de bijeenroeping voor een gewone en bijzondere algemene vergadering die zal worden gehouden op 30 juni 2021. Op basis van de dan geldende regels, werd daarbij meegedeeld dat deze vergadering enkel digitaal zou worden georganiseerd en er bijgevolg geen mogelijkheid zou zijn tot fysieke deelname.

Gelet op de beslissingen van de federale overheid en de regeringen van de deelstaten in het Overlegcomité van 4 juni 2021, is het alsnog mogelijk om fysiek deel te nemen aan deze gewone en bijzondere algemene vergadering.

Teneinde de gezondheid en veiligheid te kunnen garanderen van haar aandeelhouders, medewerkers en externe dienstverleners, wordt digitale deelname aan de algemene vergadering via het Lumi AGM+ platform nog steeds maximaal aangemoedigd. 

Aandeelhouders die de algemene vergadering niettemin fysiek wensen bij te wonen, worden vriendelijk verzocht om zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 24 juni 2021 hun intentie aan Gimv ter kennis te brengen zodat tijdig de gepaste voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen in functie van het aantal aanwezigen. Gimv vertrouwt op het begrip van de aandeelhouders dat er in de huidige omstandigheden geen catering zal worden voorzien. 

Aandeelhouders die zich vooraf hebben geregistreerd voor fysieke deelname maar die in de 72 uur voor aanvang van de algemene vergadering ziek zouden worden of ziektesymptomen zouden ontwikkelen, worden met aandrang verzocht om thuis te blijven en digitaal deel te nemen. Gimv zal in zulk geval op eerste verzoek het nodige doen om digitale deelname aan de algemene vergadering te faciliteren.

Alle informatie in verband met deze algemene vergadering kan worden geraadpleegd op de website van Gimv: https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Edmond Bastijns, Chief Legal Officer – Secretaris-Generaal - T +32 3 290 22 03 – edmond.bastijns@gimv.com