Gimv - Betaalbaarstelling keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 31,24 EUR - Keuzeperiode van 4 tot en met 27 juli 2012 Gimv - Betaalbaarstelling keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 31,24 EUR - Keuzeperiode van 4 tot en met 27 juli 2012 Gimv - Betaalbaarstelling keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 31,24 EUR - Keuzeperiode van 4 tot en met 27 juli 2012

Gimv - Betaalbaarstelling keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 31,24 EUR - Keuzeperiode van 4 tot en met 27 juli 2012

Corporate

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv NV van het brutodividend over het boekjaar 2011/2012 op 2,45 EUR per aandeel, heeft de raad van bestuur beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend. Per 17 ingebrachte coupons kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 31,2375 EUR. De referentieaandeelhouder van Gimv, NV VPM, die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft laten weten dat hij de intentie heeft om 50% van de coupons nr. 19 in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv. De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 13,6% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend.

Aandeelhouders die op 4 juli 2012 beschikken over 17 coupons nr. 19 of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende coupons is niet mogelijk. Coupon nr. 19 wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussels.

Vanaf 4 juli 2012 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden :

Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,8375 EUR per coupon nr. 19. Inbrengverhouding: 17 coupons nr. 19 per nieuw aandeel. Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 31,2375 EUR. Inbrengperiode: van 4 tot en met 27 juli 2012, 16 uur. Levering van de nieuwe aandelen: 3 augustus 2012. Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2012/2013 dat aanving op 1 april 2012.

Aandeelhouders die gedematerialiseerde (in effectenrekening) of toonderaandelen (gedrukte aandelen) aanhouden, worden uitgenodigd hun keuze kenbaar te maken bij hun financiële instelling en de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze. Houders van aandelen op naam volgen de instructies die zij per brief ontvangen van Gimv.

Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 3 augustus 2012 automatisch in geld ontvangen.

De informatienota is beschikbaar op de website www.gimv.be onder de rubriek “ over Gimv/investor relations/IR publicaties ”.

Centralisator: KBC Securities

Financiële kalender

  • Ex-date dividend boekjaar 2011-2012 (coupon nr.19) 29 juni 2012
  • Record-date dividend boekjaar 2011-2012 (coupon nr.19) 3 juli 2012
  • Start keuzeperiode dividend 2011-2012 4 juli 2012
  • Business update eerste kwartaal boekjaar 2012-2013 (periode 01/04/2012-30/06/2012) 19 juli 2012
  • Einde keuzeperiode dividend 2011-2012 27 juli 2012
  • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2011-2012 (coupon nr.19) 3 augustus 2012
  • Halfjaarresultaten boekjaar 2012-2013 (periode 01/04/2012-30/09/2012) 22 november 2012

Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding buiten België of in enig rechtsgebied waar de publicatie niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de wetten van het betrokken rechtsgebied.