Gimv - Betaalbaarstelling keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 33,075 EUR - Keuzeperiode van 3 tot en met 26 juli 2013 Gimv - Betaalbaarstelling keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 33,075 EUR - Keuzeperiode van 3 tot en met 26 juli 2013 Gimv - Betaalbaarstelling keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 33,075 EUR - Keuzeperiode van 3 tot en met 26 juli 2013

Gimv - Betaalbaarstelling keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 33,075 EUR - Keuzeperiode van 3 tot en met 26 juli 2013

Corporate

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv NV van het brutodividend over het boekjaar 2012/2013 op 2,45 EUR per aandeel, heeft de raad van bestuur beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend. Per 18 ingebrachte coupons kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 33,075 EUR. De referentieaandeelhouder van Gimv, de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft de intentie uitgesproken om net zoals vorig jaar 50% van de coupons nr. 20 in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv. De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 13,6% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend.

Aandeelhouders die op 2 juli 2013 beschikken over 18 coupons nr. 20 of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende coupons is niet mogelijk. Coupon nr. 20 wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussels.

Vanaf 3 juli 2012 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden : Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,8375 EUR per coupon nr. 20.

Inbrengverhouding: 18 coupons nr. 20 per nieuw aandeel. Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 33,075 EUR. Inbrengperiode: van 3 tot en met 26 juli 2012, 16 uur. Levering van de nieuwe aandelen (coupon nr. 21 aangehecht): 2 augustus 2013. Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2013/2014 dat aanving op 1 april 2013.

Aandeelhouders die gedematerialiseerde (in effectenrekening) of toonderaandelen (gedrukte aandelen) aanhouden, worden uitgenodigd hun keuze kenbaar te maken bij hun financiële instelling en de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze. Houders van aandelen op naam volgen de instructies die zij per brief ontvangen van Gimv.

Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 2 augustus 2013 automatisch in geld ontvangen.

De informatienota is beschikbaar op de website www.gimv.be onder de rubriek “ over Gimv/investor relations/IR publicaties ”.

Centralisator: KBC Securities