Gimv en Dexia lanceren DG Infra Yield als nieuw Benelux-infrastructuurinitiatief complementair aan DG Infra+ - Reeds 80 miljoen EUR toegezegd door diverse investeerders en eerste investering in het off-shore windmolenpark Belwind Gimv en Dexia lanceren DG Infra Yield als nieuw Benelux-infrastructuurinitiatief complementair aan DG Infra+ - Reeds 80 miljoen EUR toegezegd door diverse investeerders en eerste investering in het off-shore windmolenpark Belwind Gimv en Dexia lanceren DG Infra Yield als nieuw Benelux-infrastructuurinitiatief complementair aan DG Infra+ - Reeds 80 miljoen EUR toegezegd door diverse investeerders en eerste investering in het off-shore windmolenpark Belwind

Gimv en Dexia lanceren DG Infra Yield als nieuw Benelux-infrastructuurinitiatief complementair aan DG Infra+ - Reeds 80 miljoen EUR toegezegd door diverse investeerders en eerste investering in het off-shore windmolenpark Belwind

Gimv en Dexia kondigen vandaag de lancering aan van een nieuw infrastructuurfonds, DG Infra Yield genaamd. Dit fonds wil investeren in een gediversifieerde portefeuille van meer mature infrastructuur- en selectieve vastgoedprojecten in de Benelux. In combinatie met het bestaande DG Infra+ fonds, zou dit betekenen dat er circa 250 miljoen EUR ter beschikking komt te staan voor infrastructuurprojecten in de Benelux. Het nieuwe fonds past in de interesse van institutionele investeerders naar een investering in alternatieve investeringsproducten met een relatief lage volatiliteit en een zekere inflatiebescherming, gekoppeld aan periodieke cash-uitkeringen en gewaarborgd door lokale tastbare activa.

Diverse institutionele investeerders zegden vandaag al 80 miljoen EUR toe. Naast Gimv en Dexia gaat het om ACV-CSC Metea, Arcofin, Ethias, Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Pensio B), VDK Spaarbank en het Vlaams Toekomstfonds. Daarnaast lopen er ook nog vergevorderde onderhandelingen met diverse andere Benelux-investeerders, die wensen deel te nemen in de eerste closing gepland voor september 2010.

DG Infra Yield onderscheidt zich duidelijk van het DG Infra+ fonds door zijn lange looptijd (30 jaar), en een preferentiële periodieke cash-uitkering gekoppeld aan een rendement op lange termijn. Het fonds zal daarom voornamelijk investeren in het eigen vermogen van mature projecten/activa en in achtergestelde of mezzanine schuldinstrumenten van dergelijke projecten. Aanvullend zal het fonds ook investeren in senior schuldinstrumenten. DG Infra Yield focust op PPS- en selectieve vastgoedprojecten, (hernieuwbare) energie en in transport-, energie-, sociale-, ICT- en opslaginfrastructuur. Het investeringsteam dat het fonds zal beheren, bestaat uit een ervaren 7-koppig gemengd Belgisch-Nederlands team, dat verder zal worden aangevuld in functie van de opbouw van de portefeuille en de ontwikkeling van de activiteiten.

Tevens kan vandaag de eerste investering van het DG Infra Yield fonds worden aangekondigd. Het fonds in oprichting investeerde recent 10 miljoen EUR in de mezzanine-financiering van het off-shore windproject Belwind.

Belwind is een off-shore windmolenpark op 46-52 kilometer voor de kust van Zeebrugge (BE). Volledig operationeel zal dit 330 MW-grote park 350 000 gezinnen van groene stroom voorzien. De bouw van de eerste fase (55 turbines) startte in september 2009 en wordt verwacht te worden opgeleverd tegen einde december 2010. Het totale project behelst een investering van 614 miljoen EUR.

Dirk Gyselinck, lid directiecomité Dexia Bank België: “Het DG Infra Yield fonds is complementair aan DG Infra+ en verenigt weerom de expertise van Dexia als een leider in projectfinanciering en Gimv als een toonaangevende Europese private-equity onderneming. DG Infra Yield beantwoordt aan bestaande marktbehoeftes en sluit op infrastructuurvlak perfect aan bij de strategie van Dexia Private Equity.”

“De bundeling van de expertise van beide partners, aangevuld met de middelen van diverse institutionele partijen die dit initiatief genegen zijn, bezorgt ons infrastructuurteam een significante slagkracht. Bovendien zorgen de beschikbare middelen in combinatie met de klassieke financiële hefbomen van projectfinanciering voor belangrijke multiplicatoreffecten,” aldus Koen Dejonckheere, CEO Gimv.