Gimv en oprichter verkopen Eurocept Homecare - actief in ‘Hospital-at-home’-diensten en complexe wondzorg - aan Mediq Gimv en oprichter verkopen Eurocept Homecare - actief in ‘Hospital-at-home’-diensten en complexe wondzorg - aan Mediq Gimv en oprichter verkopen Eurocept Homecare - actief in ‘Hospital-at-home’-diensten en complexe wondzorg - aan Mediq

Gimv en oprichter verkopen Eurocept Homecare - actief in ‘Hospital-at-home’-diensten en complexe wondzorg - aan Mediq

Portefeuille

Eurocept kondigt vandaag een belangrijke stap in zijn groei aan. Oprichter Mike van Woensel en Gimv verkopen hun belang in Eurocept Homecare aan Mediq. Mediq is onderdeel van Mediq Groep, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen met hoofdkantoor in Utrecht (NL). Via deze overname kan Mediq haar portfolio aan zorgservices verbreden en haar positie in medische zorg in de thuissituatie in de Benelux versterken. 

In 2014 verwierf Gimv een minderheidsbelang in het kapitaal van Eurocept Homecare (Houten - NL, www.eurocept-homecare.nl), een pionier in het aanbod van medisch specialistische thuisbehandelingen in Nederland. Het bedrijf kon de afgelopen jaren een mooi groeiverhaal optekenen, ondermeer door het uitbreiden van zijn product- en service portfolio naar een volledig ‘Hospital-at-home’ aanbod met voeding, nierdialyse thuis, infuuszorg, complexe wondzorg en nazorg voor oncologie. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met ziekenhuizen, medisch specialisten alsook pharma-bedrijven via de zogenaamde zorgpaden. Via buy-and-build met ondermeer de strategische acquisities van Medizorg, Jadim en de Da Vinci Clinic zijn de services uitgebreid (denk aan diabetes, nierdialyse thuis, oncologische aftercare en complexe wondzorg) en kon Eurocept Homecare verder doorschalen tot een van de meest innovatieve medische thuiszorgbedrijven in Europa. 

Sinds de oprichting in 2001 investeerde Eurocept Homecare voortdurend in personeel, zorgpaden en productaanbod met als doel ziekenhuizen te ontzorgen door zorg op een efficiënte manier naar de thuissituatie van de patiënt over te hevelen. Het bedrijf telt actueel ongeveer 300 werknemers, waaronder 150+ BIG geregistreerde verpleegkundigen, en 6 klinieken voor complexe wondzorg en oncologie-nazorg waar meer dan 30 000 patiënten per jaar worden geholpen.

Mike van Woensel, CEO en oprichter van Eurocept Groep, verklaart: "Het momentum van het samengaan met Mediq is naar mijn gevoel goed. Patiënten en artsen hebben er alle belang bij dat de zorg versneld buiten het ziekenhuis kan worden aangeboden. Mediq heeft een perfecte infrastructuur met ultramoderne bestelplatforms voor medische hulpmiddelen en een super efficiënt distributiecentrum. Dit in combinatie met de innovaties voor ziekenhuisverplaatste zorg van Eurocept en de waardegedreven medisch specialistische zorg van de Da Vinci klinieken is het beste van twee werelden. Zo kunnen we de nodige snelheid en kwaliteit tegen aanvaardbare kosten voor arts, patiënt en de samenleving als geheel bieden. Gimv heeft onze ambities van groei altijd gesteund en de directie bijgestaan in strategische keuzes.”
 
Elderd Land, Partner in het Health & Care platform van Gimv, over dit groeiverhaal: "We zijn trots dat we Eurocept als innovatief bedrijf in zijn uitbouw mochten ondersteunen, met als resultaat een mooie groei en een positie als unieke speler in ‘Hospital-at-home’-concepten. De visie en vastberadenheid van Mike van Woensel en zijn team waren daartoe van onschatbare waarde. De overname door Mediq is een logische volgende stap voor Eurocept Homecare: een verdere verbreding van het aanbod en de aansluiting bij een gerespecteerde speler met een lange historie in Nederland zorgt ervoor dat het unieke concept van thuiszorg verder uitgerold kan worden. Dit is een win-win voor alle betrokken partijen: de patiënt, het ziekenhuis, het zorgend bedrijf én de samenleving als geheel.”

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de goedkeuring van de zorg- en mededingingsautoriteiten. Deze transactie heeft geen significante impact op de netto-actiefwaarde van Gimv per 31 maart 2020. Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt.